Level1 A-C Flashcards Preview

MR MAYER > Level1 A-C > Flashcards

Flashcards in Level1 A-C Deck (200)
Loading flashcards...
31

agresivní; útočný; průbojný

aggressive

32

AIDS (syndrom získaného selhání imunity)

AIDS (acquired immune deficiency syndrome)

33

klimatizace

air conditioning

34

letecký; letecká společnost

airline

35

album; deska (CD)

album

36

cizinec; mimozemšťan; mimozemský

alien

37

už; již

already

38

dobře; v pořádku; zajisté

alright

39

dohromady; celkem; úplně; zcela; naprosto

altogether

40

úžasný; překvapivý; báječný

amazing

41

ctižádost; ambice; touha

ambition

42

ambiciózní; ctižádostivý; náročný

ambitious

43

částka; obnos; množství

amount

44

práva zvířat

animal rights

45

hlasatel

announcer

46

rozmrzelý; mrzutý

annoyed

47

protivný; otravný

annoying

48

stejně; tak jako tak; mimochodem; vlastně

anyway

49

někde; nikde; kdekoli

anywhere

50

činžovní dům

apartment block

51

omluvit se

apologise

52

omluva

apology

53

zřejmě; zjevně; evidentně

apparently

54

jevit se; zdát se; objevit se; vystupovat; hrát ve filmu

appear

55

přihláška; žádost; užití; použití; aplikace

application

56

aplikovat; uplatnit; týkat se; nanést; ucházet se (o zaměstnání)

apply

57

arabský; Arab; arab (kůň)

Arab

58

Arábie

Arabia

59

území; oblast; region; obsah; sféra

area

60

diskutovat; debatovat; projednat; hádat se

argue