Level1 A-C Flashcards Preview

MR MAYER > Level1 A-C > Flashcards

Flashcards in Level1 A-C Deck (200)
Loading flashcards...
181

spáchat

commit (a crime)

182

společný; obvyklý

common

183

dojíždět (za prací); zmírnit

commute

184

dojíždějící (za prací)

commuter

185

srovnávací; druhý stupeň (přídavného jména)

comparative

186

srovnání; přirovnání

comparison

187

stěžovat si

complain

188

stížnost; reklamace; námitka

complaint

189

kompletně; úplně; zcela

completely

190

složitý; komplikovaný

complicated

191

podmínkový (věta); podmiňovací (způsob); podmínečný

conditional

192

konference; porada

conference

193

sebejistý; jistý si

confident

194

spojovat; připojit

connect

195

spojení; přípojka; souvislost

connection

196

následek; důsledek

consequence

197

ohleduplný

considerate

198

souhláska

consonant

199

kontakt; spojení; spojit se; kontaktovat

contact

200

obsahovat; krotit; potlačit

contain