Level1 A-C Flashcards Preview

Jason > Level1 A-C > Flashcards

Flashcards in Level1 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
1

schopnost; talent; nadání

ability

2

schopný

able

3

nahoře; nahoru; výše

above

4

v zahraničí; do zahraničí

abroad

5

naprosto; úplně

absolutely

6

přízvuk; důraz

accent

7

přijmout; uznat; smířit se

accept

8

konto; účet; zpráva

account

9

dosáhnout; docílit (úspěchu)

achieve

10

napříč; přes; na druhé straně

across

11

čin; skutek; dějství; zákon; jednat; působit

act

12

činnost; akce; bitva; žaloba

action

13

ve skutečnosti; vlastně

actually

14

přizpůsobený; adaptovaný; upravený

adapted

15

narkoman; nadšenec

addict

16

přídavné jméno

adjective

17

obdivovat; chválit

admire

18

vpustit; přijmout; uznat; přiznat se

admit

19

postup; pokrok; záloha; předběžný

advance

20

dobrodružství

adventure

21

příslovce

adverb

22

reklama; inzerát

advertisement

23

poradce; rádce

adviser

24

aerobik

aerobics

25

polekaný; bázlivý

afraid

26

Afričan; africký

African

27

později; potom

afterwards

28

letitý; starý

aged

29

agentura; kancelář; vládní organizace

agency

30

agresivní; útočný; průbojný

aggressive