Level1 M-R Flashcards Preview

Jason > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (199)
Loading flashcards...
1

vrah

murderer

2

tajemství; záhada

mystery

3

nahý; holý

naked

4

státní; národní

national

5

přírodní; normální

natural

6

nedaleko

nearby

7

málem; přibližně

nearly

8

nutně; bezpodmínečně

necessarily

9

záporný; odmítavý

negative

10

soused

neighbour

11

sousedství; blízké okolí

neighbourhood

12

ani; ani jeden

neither

13

synovec

nephew

14

nervový; napjatý; ustrašený

nervous

15

Nový Zéland

New Zealand

16

novinky; zpravodajství

news

17

neteř

niece

18

zlý sen

nightmare

19

nikdo

no one

20

nikdo

nobody

21

kravál; zvuk

noise

22

normálně; běžně; obvyklý

normally

23

sever; severní; severně

north

24

nos; příď

nose

25

nic

nothing

26

podstatné jméno

noun

27

román; původní

novel

28

nyní; v těchto dnech

nowadays

29

nikde; nikam

nowhere

30

věc; předmět; namítat

object

31

zřejmě; patrně

obviously

32

příležitost; událost

occasion

33

příležitostně; někdy

occasionally

34

podivný; lichý; nadbytečný

odd

35

oficiální; úřední

official

36

olivový olej

olive oil

37

připojený k síti

online

38

na jevišti

onstage

39

opál

opal

40

názor; posudek

opinion

41

šance; naděje; příležitost

opportunity

42

ústní

oral

43

orchestr

orchestra

44

pořadí; klid; řád; rozkaz

order

45

obvyklý; obyčejný; prostý

ordinary

46

organizace; uspořádání; pořádání

organisation

47

zařídit; uspořádat

organise

48

organismus

organism

49

původní; nejstarší; originál; nový

original

50

původně; prvotně; nově

originally

51

naše

ours

52

přes noc

overnight

53

zaspat

oversleep

54

dlužit

owe

55

vlastník

owner

56

kyslík

oxygen

57

balíček; zásilka

package

58

krabička; balíček

packet

59

barva; lak; vymalovat

paint

60

malování; natírání

painting

61

palác; luxusní dům

palace

62

padák

parachute

63

Paříž

Paris

64

příčestí

participle

65

částice; kousek

particle

66

konkrétní; mimořádný

particular

67

pasivní; trpný

passive

68

minulost; minulý

past

69

pacient; trpělivý

patient

70

vzor; model

pattern

71

zaplatit; splatit; vrátit (peníze)

pay back (money)

72

klidný; útulný

peaceful

73

na; za; podle

per

74

vůně; parfém

perfume

75

možná; snad

perhaps

76

doba; období

period

77

Persie

Persia

78

domácí mazlíček

pet

79

fotografie

photograph

80

frázové sloveso

phrasal (verb)

81

piáno; klavír

piano

82

hromada; spousta

pile

83

pilíř; sloupek

pillar

84

růžový

pink

85

roura; trubka; dýmka

pipe

86

piraňa

piranha

87

planeta; oběžnice

planet

88

rostlina; zasadit

plant

89

talíř; tác

plate

90

hráč

player

91

spokojený; potěšený

pleased

92

potěšení; radost

pleasure

93

spiknutí; plán; políčko; zakreslit

plot

94

kapsa; ohnisko

pocket

95

policie; policejní

police

96

policista

policeman

97

slušný; zdvořilý

polite

98

politik

politician

99

znečištěný

polluted

100

znečištění; exhalace

pollution

101

louže; plavecký bazén; rybník; kulečník

pool

102

kladný; souhlasný; jasný

positive

103

majetnický; žárlivý

possessive

104

snad; přijatelný

possibly

105

síla; výkon; vliv

power

106

užitečný; funkční; uskutečnitelný

practical

107

předpovídat; věštit

predict

108

předpověď; věštba

prediction

109

mít raději

prefer

110

předpona

prefix

111

chystat; vařit; ustlat

prepare

112

předložka

preposition

113

hlasatel; moderátor

presenter

114

zamezit; předejít

prevent

115

zabránění

prevention

116

předseda

prime minister

117

soukromý; tajný

private

118

výrobek; výsledek

product

119

odborný; profesionální

professional

120

profil; obrys

profile

121

postup; povýšení; reklama

promotion

122

rychlý; dochvilný; náznak

prompt

123

zájmeno

pronoun

124

vyslovovat; prohlásit

pronounce

125

vhodný; pravý; přijatelný

proper

126

demonstrant; protestující

protester

127

pyšný; nadutý

proud

128

uveřejnit; publikovat

publish

129

táhnout

pull

130

účel; cíl; záměr

purpose

131

trpět bez nářků

put up with

132

kvalifikovaný; diplomovaný

qualified

133

kvantifikátor

quantifier

134

množství; počet

quantity

135

čtvrtfinále

quarter-final

136

královna; dáma

queen

137

fronta; stát ve frontě

queue

138

deštný prales

rainforest

139

zvednout; zvýšit

raise

140

žiletka; břitva

razor

141

čtenář

reader

142

připraven

ready

143

skutečný; pravý; fakt

real

144

skutečnost

reality

145

skutečný život

real-life

146

dostat; utrpět

receive

147

nedávno

recently

148

přivítání; recepce; příjem

reception

149

recept; předpis

recipe

150

poznat; uznat

recognise

151

doporučit; poradit

recommend

152

pokořit rekord

record-breaking

153

nahrávka; záznam

recording

154

odmítnout; zamítnout

refuse

155

pravidelný; stálý

regular

156

příbuzný; poměrný

relative

157

uvolnit se; uklidnit; zmírnit

relaxed

158

propuštění; vypouštění; zproštění

release

159

dálkové ovládání

remote (control)

160

přestěhovat se; odstranit; odklidit

remove

161

opakování; repríza

repeat

162

hlášení; stěžovat si; ohlásit

report

163

zpravodaj; dopisovatel

reporter

164

požadavek; žádost; požádat

request

165

záchrana; pomoc

rescue

166

průzkum; bádání

research

167

vědecký pracovník

researcher

168

reservace; objednávka

reservation

169

chladný; odměřený; zamluvený

reserved

170

usedlík; místní obyvatel; host

resident

171

reagovat; odpovědět

respond

172

odpověď

response

173

odpočinek; klid; podpěra

rest

174

výsledek

result

175

odejít do penze

retire

176

recenze; kritika; revize

review

177

točit se

revolve

178

rytmus

rhythm

179

jezdectví

riding

180

prsten; kruh; zvonění

ring

181

řeka Amazonka

River Amazon

182

řeka Temže

River Thames

183

lupič; zloděj

robber

184

krádež; loupež

robbery

185

robot

robot

186

robotika

robotics

187

rokenrol

rock (music/band)

188

raketa; raketová střela

rocket

189

hraní role

role-play

190

role; kotouč; rohlík; houska

roll

191

Říman; římský

Roman

192

romantika; romance; rytířský román

romance

193

romantický; milovnický

romantic

194

Řím

Rome

195

střecha

roof

196

růže; růžový

rose

197

okolo

round

198

řada; veslovat; kravál

row

199

královský

royal