Level3 I-P Flashcards Preview

Jason > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (199)
Loading flashcards...
1

udělat dojem

impress

2

událost, nehoda

incidents

3

jednotlivý

individual

4

nevyhnutelný, neodvratný

inevitable

5

vliv

influence

6

vynalézavý, geniální

ingenious

7

přísady

ingredients

8

inkoust

ink

9

dotazy

inquiries

10

prostředek na hubení hmyzu, insekticid

insecticide

11

vnitřek

insides

12

trvat na něčm

insist

13

namontovat, nainstalovat

install

14

případ, příklad

instance

15

chatovací progarmy

instant messaging programmes

16

urazit

insult

17

intenzivní, silný

intense

18

zachytit (zprávu), zadržet

intercept

19

bytový architekt

interior designer

20

přerušit

interrupt

21

vtrhnout (do země), napadnout

invade

22

útočník, nájezdník

invaders

23

vpád, nájezd, invaze

invasion

24

vynalézt

invent

25

investovat, vložit peníze

invest

26

vyšetřovat

investigates

27

investice

investment

28

investor

investor

29

dohlížet na

invigilate

30

zahrnovat, jít o

involve