Level1 C-G Flashcards Preview

Tereza > Level1 C-G > Flashcards

Flashcards in Level1 C-G Deck (200):
1

souvislost; kontext

context

2

řídit; ovládat; mít pod kontrolou

control

3

vaření

cooking

4

roh (ulice); kout; zatočit

corner

5

kosmopolitní

cosmopolitan

6

bavlna; bavlník

cotton

7

mohl/a; mohl/a bys

could

8

počitatelný

countable

9

šílený; bláznivý

crazy

10

smetana; šlehačka; krém

cream

11

tvořit; vytvářet

create

12

trestný čin; zločin

crime

13

zločinec; trestný; zločinecký

criminal

14

plodina; sklizeň; úroda; plodit

crop

15

kříž; křížek; překřížit; přejet (ulici)

cross

16

krutý; bezcitný; drsný

cruel

17

krutost; bezcitnost

cruelty

18

kulturní

cultural

19

kultura

culture

20

skříň (s policemi)

cupboard

21

měna; peníze; rozšíření (teorie)

currency

22

aktuální události

current affairs

23

záclona; závěs

curtain

24

zákazník

customer

25

řezat; stříhat; sekat; říznutí; plátek (masa)

cut

26

výstřižek; řízek; sarkastický

cutting

27

životopis (curriculum vitae)

CV

28

jízda na kole; cyklistika

cycling

29

škoda; poškození; újma

damage

30

chodit na schůzky

dating

31

snacha

daughter-in-law

32

svítání; rozbřesk; svítat

dawn

33

každodenní; ze dne na den

day-to-day

34

mrtvý; uhynulý; uvadlý

dead

35

smrt; úmrtí; konec (plánů)

death

36

rozhodnutí

decision

37

jasný; přesný; jistý

definite

38

určitě; rozhodně; jistě

definitely

39

definice; rozlišovací schopnost; ostrost

definition

40

lahodný; delikátní

delicious

41

odvézt; dodat; doručit; zaslat

deliver

42

demonstrant; předvaděč; demonstrátor

demonstrator

43

obchodní dům

department store

44

záležet; záviset na čem; spolehnout se

depend

45

popsat; vylíčit; charakterizovat

describe

46

popis; vylíčení

description

47

poušť

desert

48

návrhářství; plán; projekt; konstrukce

design

49

návrhář (umělecký); konstruktér

designer

50

zákusek; dezert; moučník

dessert

51

cíl cesty; destinace; místo určení

destination

52

podrobnost; detail

detail

53

rozvíjet se; vyvolat (film); vypracovat (plán)

develop

54

jinak; různě

differently

55

číslice; číslicový; prst

digit

56

přímý; bezprostřední; otevřený

direct

57

ředitel; vedoucí; režisér

director

58

předpona k tvorbě protikladů

dis-

59

nesouhlasit

disagree

60

diskotéka

disco

61

objevit; vypátrat

discover

62

diskuze; rozprava

discussion

63

ohavný; odporný; hnusný

disgusting

64

nepoctivý; nečestný

dishonest

65

dezorganizovaný

disorganised

66

vzdálenost; dálka

distance

67

skok op hlavě do vody; potápět se; ponořit se

dive

68

potápěč; skokan do vody

diver

69

rozvod; rozvést se; oddělit

divorce

70

písemný; dokumentární

documentary

71

dolar

dollar

72

delfín

dolphin

73

domácí; tuzemský;

domestic

74

vchod (do domu)

doorway

75

tečka; bod

dot

76

doktor

Dr (doctor)

77

kreslit; táhnout; zatáhnout

draw

78

kapka; pokles; upustit

drop

79

buben; barel; bubnovat

drum

80

během; v průběhu

during

81

barva; barvivo; obarvit

dye

82

vydělávat (peníze); vysloužit si (pochvalu)

earn

83

Země; půda

earth

84

jednoduše; lehce; nepochybně

easily

85

mírný; tolerantní

easy-going

86

ozvěna; ozývat se; odrážet zvuk

echo

87

Edinburgh

Edinburgh

88

vydání (knihy); střih (filmu)

edition

89

vydavatel; redaktor

editor

90

vzdělávat; vychovávat

educate

91

výchova; vzdělání; osvěta

education

92

Egypt

Egypt

93

jeden nebo druhý; kterýkoliv

either

94

postarší

elderly

95

rozpačitý

embarrassed

96

trapný; nepříjemný

embarrassing

97

zaměstnanec

employee

98

zaměstnavatel

employer

99

zaměstnání; zaměstnanost

employment

100

nepřítel; nepřátelský

enemy

101

energie; síla; průbojnost

energy

102

zaneprázdněný; obsazený

engaged

103

strojírenství; inženýrství

engineering

104

obrovský; nesmírný

enormous

105

dost; dostatečně

enough

106

zábava; pohoštění

entertainment

107

prostředí

environment

108

epizoda; drobná událost; pokračování (seriálu)

episode

109

výstroj; vybavení; zařízení

equipment

110

utéci; uprchnout; útěk; únik

escape

111

zvláště; zejména

especially

112

a tak dále (zkratka)

etc.

113

Euro (měna)

Euro

114

Evropa

Europe

115

evropský; Evropan

European

116

dokonce; vyrovnat; rovnoměrný

even

117

událost; soutěž; sportovní disciplína

event

118

každý

everybody

119

každý

everyone

120

všechno

everything

121

kdekoliv; kamkoliv

everywhere

122

zlý; zlo

evil

123

(předpona); bývalý; někdejší

ex-

124

přesný; exaktní; vynucovat

exact

125

přesně

exactly

126

zkouška; kontrola; prohlídka

examination

127

zkoušet; prozkoumat; vyšetřit

examine

128

zkoušející

examiner

129

kromě; až na; vyjma

except

130

rozrušit; rozčílit; dráždit

excite

131

rozrušený; rozčílený

excited

132

vzrušení; rozčílení

excitement

133

exkluzivní; výhradní; výlučný

exclusive

134

očekávaný

expected

135

odborník; expert; znalecký; odborný

expert

136

vysvětlit; objasnit

explain

137

výraz; vyjádření

expression

138

zvlášť; navíc; mimořádně; obzvlášť

extra

139

nesmírně

extremely

140

oko

eye

141

tvář; obličej; výraz; průčelí

face

142

dovednost; zařízení

facility

143

fakt; údaj; skutečnost

fact

144

závod; továrna

factory

145

zamilovat se

fall in love with someone

146

fanoušek; větrák; vějíř

fan

147

představivost; zalíbení; zdobený

fancy

148

farma; statek; hospodařit

farm

149

zemědělec; farmář

farmer

150

úchvatný; fascinující

fascinating

151

móda; způsob

fashion

152

módní

fashionable

153

tchán

father-in-law

154

nedopatření; omyl; chyba; vada; vina

fault

155

krmit; živit; plnit (stroj)

feed

156

cit; pocit; dojem

feeling

157

nohy (sing. foot)

feet

158

plot; ohrada; oplotit. Šermovat

fence

159

svátek; slavnost; festival

festival

160

málo

few

161

pole; bojiště; hřiště; oblast (zájmu)

field

162

producent

film-maker

163

poslední; závěrečný; konečný; definitivní; finále

final

164

konečně; nakonec; závěrem

finally

165

oheň; požár; střelba; vypálit; zapálit

fire

166

hasič

fireman

167

prvé; předně

firstly

168

zkušební kabinka

fitting (room)

169

spolubydlící

flatmate

170

ohebný; pružný; přizpůsobivý

flexible

171

květ; květina; kvést

flower

172

folkový; lidový

folk

173

zabývat se (myšlenkou; návrhem)

follow-up

174

otrava potravinami

food poisoning

175

navěky; velmi dlouho

for ages

176

síla; moc; přinutit; donutit

force

177

navždy; pořád; stále

forever

178

formální; oficiální; společenský

formal

179

čelní; přední; útočník (fotbalový)

forward

180

mrazivý; ledový; studený

freezing

181

frekvence; četnost; kmitočet, častnost

frequency

182

čerstvý; svěží; nejnovější

fresh

183

hranolky

fries

184

vystrašený; vyděšený

frightened

185

děsivý; strašidelný

frightening

186

zmrzlý

frozen

187

frustrující

frustrating

188

plný; obsazený; kompletní

full

189

řádný; denní; na plný úvazek

full-time

190

plně; zcela; naprosto

fully

191

pohřeb

funeral

192

nejvzdálenější

furthest

193

gaelský; gaelština

Gaelic

194

galerie; ochoz

gallery

195

mezera; otvor; přestávka; propast

gap

196

plyn; benzin

gas

197

gen

gene

198

generál; všeobecný; celkový

general

199

všeobecně; většinou

generally

200

zasnoubit se

get engaged