Level3 P-S Flashcards Preview

Tereza > Level3 P-S > Flashcards

Flashcards in Level3 P-S Deck (200)
Loading flashcards...
1

pyl

pollen

2

zastavit se (někde)

pop into

3

zalidněný, obydlený

populated

4

pórovitý, porézní

porous

5

portýr, nocič

porter

6

pózovat

pose

7

postoj (názor na věc)

position

8

majetek, vůastnictví

possessions

9

pošta

post

10

absolvent univerzity

postgraduate

11

odložit

postpone

12

keramika

pottery

13

hrnout se

pour in

14

recese, vtípky

practical jokes

15

vzácný, cenný

precious

16

přesný

precise

17

předvídat, předpovídat

predict

18

předvídatelný

predictable

19

přednostně

preferably

20

prezentace

presentation

21

předešlý

previous

22

princip

principle

23

přednosti, priority

priorities

24

upřednostnit

prioritise

25

(vysoce) oceněný

prized

26

váhat, okolkovat, být nerozhodný

procrastinate

27

výroba

production

28

výrobky

products

29

profesionálně

professionally

30

zisk, mít zisk, profitovat

profit