Level1 M-R Flashcards Preview

Tereza > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (200)
Loading flashcards...
1

vrah

murderer

2

tajemství; záhada

mystery

3

nahý; holý

naked

4

státní; národní

national

5

přírodní; normální

natural

6

nedaleko

nearby

7

málem; přibližně

nearly

8

nutně; bezpodmínečně

necessarily

9

záporný; odmítavý

negative

10

soused

neighbour

11

sousedství; blízké okolí

neighbourhood

12

ani; ani jeden

neither

13

synovec

nephew

14

nervový; napjatý; ustrašený

nervous

15

internet

Net (Internet)

16

Nový Zéland

New Zealand

17

novinky; zpravodajství

news

18

neteř

niece

19

zlý sen

nightmare

20

nikdo

no one

21

nikdo

nobody

22

kravál; zvuk

noise

23

normálně; běžně; obvyklý

normally

24

sever; severní; severně

north

25

nos; příď

nose

26

nic

nothing

27

podstatné jméno

noun

28

román; původní

novel

29

nyní; v těchto dnech

nowadays

30

nikde; nikam

nowhere