Level4 Biz 2 Flashcards Preview

Tereza > Level4 Biz 2 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 2 Deck (199):
1

splnit požadavky, vyhovět představám

meet your brief

2

výpadek elektrického proudu

power cut

3

počítačový server

server

4

být nepřehlédnutelný, vynikat

stand out

5

akce týkající se určité oblasti podnikání nebo určitého průmyslového odvětví

trade event

6

ve velkém množství

bulk: in bulk

7

mít velké skladové zásoby

carry a lot of stock

8

ještě se někomu ozvat (v určité věci)

come back to you on that

9

důmyslný přístroj, šikovný vynález

gadget

10

přijet, dorazit

get in

11

zisková přirážka; přidaná hodnota

mark-up

12

platební podmínky

payment terms

13

strčit

pop

14

doporučená maloobchodní cena

recommended retail price (RRP)

15

zopakovat objednávku

repeat order

16

(platba) při dodání

sight: at sight

17

probrat něco

sort out

18

držet se něčeho, neměnit něco, neustupovat z něčeho

stick to

19

mít na skladě

stock

20

(formálně) posadit se, "vzít místo"

take a seat

21

podmínky (smluvní, obchodní…)

terms and conditions

22

investovat

buy into

23

konkurence

competition

24

možnosti úvěru

credit facilities

25

opustit myšlenku

drop the idea

26

podnikatel, zejména začínající

entrepreneur

27

realitní kanceláře/agentury

estate agencies

28

procento/podíl neúspěšných, zkrachovavších

failure rate

29

zazobaný

fat-cat

30

poplatek

fee

31

vůbec, především, v prvé řadě

first: in the first place

32

licence, koncese, právo k provozu, franšíza

franchise

33

jít od úspěchu k úspěchu

go from strength to strength

34

jít do soukroma, začít podnikat

go it alone

35

všeobecně známý název firmy nebo výrobků

household name

36

návrhář interiérů

interior designer

37

rozumný

legitimate

38

dokázat, docílit (vlastní pílí)

make a go of

39

propustit pro nadbytečnost

make redundant

40

marketing

marketing

41

nezastavovat se, neohlížet se, postupovat dál a dál (= být stále úspěšnější a lepší)

never look back

42

prodejna

outlet

43

ochotný

prepared

44

zisk

profit

45

opustit myšlenku

quit

46

odstupné

redundancy money

47

záruka (za půjčku)

security

48

hledat, vyhledávat, najít

source

49

odhodlat se něco udělat, vrhnout se do něčeho

take the plunge

50

pokud jde o

terms: in terms of

51

ochranná známka, obchodní značka

trademark

52

soukromý investor ochotný vložit peníze do nového podniku

angel investor

53

aplikace

application

54

navštívenka (firemní)

business card

55

uchytit se, získat si oblibu

catch on

56

telefonovat potenciálním zákazníkům nebo je bez předchozího ohlášení navštěvovat

cold-call

57

vzpírat se běžnému podnikatelskému záměru

defy a conventional business plan

58

spatřit světlo světa, uskutečnit se, začít, vzniknout

get off the ground

59

vládní grant/finanční podpora

government grant

60

instinktivní přesvědčení/tušení

gut instinct

61

souviset s něčím, mít něco společného s něčím

have something to do with

62

využívající nejmodernějších přístrojů a technologií

hi-tech

63

půjčka

loan

64

použít, co je k dispozici/k mání, vystačit s něčím

make do

65

hypotéka

mortgage

66

nic lepšího než

nothing to beat

67

sdružení dvou nebo více osob (za účelem podnikání)

partnership

68

(něco říci) bez obalu, bez okolků, přímo

point blank

69

jistina (peníze půjčené na úrok)

principal

70

úspory

savings

71

sociální zabezpečení

social security

72

rozhazovat (peníze)

splash out

73

daňové přiznání

tax return

74

kapitál od firem specializujících se na rizikové operace

venture capital

75

obal, zde nadstavba

wrapper

76

nespolehlivý, nestálý, "napsaný v písku"

written in sand

77

obchodní zástupce

agent

78

bioinformatika, informační věda zabývající se živými organismy

bioinformatics

79

vyjasnit, vyřešit

clear up

80

naklonovaný

cloned

81

křížení nápadů (osob z různých oborů ve snaze stimulovat nové myšlení)

cross-fertilisation of ideas

82

distributor

distributor

83

přistoupit k něčemu, začít s něčím

get down to

84

pustit se do něčeho

get onto

85

(hovor.) "To je skvělé!"

great stuff

86

průkopnický, průlomový

ground-breaking

87

tajný

hush-hush

88

držet krok

keep up with

89

oblast ekonomiky, kde jde více o znalosti než o výrobky a kde mezi zaměstnanci převažují vysoce vzdělaní odborníci (např. věda, výzkum)

knowledge industry

90

milník, hranice

milestone

91

vybudovaný za určitým konkrétním účelem

purpose-built

92

hned, okamžitě

right away

93

sektor, oblast ekonomiky

sector

94

nová, nezávislá firma, která se odčlenila od subjektu, v jehož rámci vznikla

spin-out business

95

nejmodernější, nejnovější

state-of-the-art

96

kmenová buňka

stem-cell

97

svazující podmínky (např. u půjčky)

strings attached

98

strávit, vstřebat, pochopit

digest

99

nevědět, co ještě dál říct

dry up

100

kontakt pohledem do očí

eye contact: make eye contact

101

nebát se, klidně/bez obav něco udělat

feel free to

102

zjištění

findings

103

plně využít (nějaké krátkodobé příležitosti)

make the most of

104

vyšší, než je obvyklé

premium

105

nápověda, připomínka

prompt

106

diapozitiv

slide

107

ten, který chce nebo se snaží někým/něčím být

would-be

108

není náhoda (= je to cílené, pečlivě naplánované)

accident: is no accident

109

bankrot

bankrupt

110

mít na mysli

bear in mind

111

cenová nabídka

bid

112

nejdůležitější věc

bottom line

113

překročit své finanční možnosti

break the bank

114

hotelové služby pro podnikatele (faxy, připojení na internet, služby sekretářky)

business centre

115

řetězec (řada zařízením, obchodů atd. patřících téže firmě)

chain

116

věrnostní program pro pravidelné uživatele služeb určité letecké společnosti

frequent-flier program (UK programme)

117

shromáždění

gathering

118

rozplývat se, nadšeně líčit

gush

119

hlavní řečník

keynote speaker

120

věrnostní program pro stálé zákazníky

loyalty program

121

mimosezona

off-season

122

úskalí

pitfall

123

výhoda, plus

plus

124

metoda, praktika

practice

125

zorganizovat

pull together

126

konkurent

rival

127

vyzdvihnout

single out

128

zaměstnanec

staffer

129

předplatitel

subscriber

130

pozměnit

tweak

131

co je opravdu důležité

what really counts

132

bezdrátové připojení na internet, "wi-fi"

wi-fi

133

zabývat se něčím

address

134

v zákulisí

behind the scenes

135

prosperovat, prodělávat rozmach, vzkvétat

boom

136

pocit nadšení (give a buzz = nadchnout)

buzz

137

napsat krátký e-mail, kontaktovat e-mailem

drop an email

138

ekoturistika

eco-tourism

139

vznikající/rozvíjející se/nový trh

emerging market

140

zlepšit

enhance

141

podnikání (zakládání nových firem)

entrepreneurship

142

recept

formula

143

dostat se k něčemu

get round to it

144

uskutečňování, realizace, uvádění do praxe, implementace

implementation

145

možný důsledek

implication

146

pochopení, porozumění, vhled, hlubší ponor (do nějaké problematiky)

insight

147

nepoddajný vzpírající se řešení

intractable

148

tanec "poi" - lidový tanec maorských žen

Maori poi dance

149

navazování kontaktů s užitečnými lidmi

networking

150

velmi zkušený člověk, "ostřílený kozák"

old hand

151

volné místo

opening

152

vynikající

outstanding

153

veřejný sektor, vládní organizace

public sector

154

čtyřiadvacet hodin denně

round the clock

155

prozatím

time: for the time being

156

banket, kde se podává tradiční polynéské jídlo "umukai" (připravované na horkých kamenech v jámě zakryté banánovými listy)

Umukai Polynesian feast

157

slibný, rozvíjející se

up-and-coming

158

kombinace vedoucí k úspěchu

winning combination

159

skvělé referování o něčem

coverage: brilliant coverage

160

obsazenost hotelu

occupancy rate

161

čtvrtletí

quarter

162

úkol (daný konkrétní osobě do příští schůze či porady)

action point

163

odročit, přerušit (schůzi, poradu)

adjourn

164

zrušit

call off

165

řídit schůzi/jednání, předsedat

chair

166

sestavit, připravit

get together

167

výsledek

outcome

168

propagační materiály

promotional literature

169

odložit

put off

170

realizovat řešení

put solutions into practice

171

zorganizovat

set up

172

záměrně se nezúčastnit, ulít se (schůze, porady)

skip

173

zároveň

while we’re about it

174

seminář, (duševní) dílna, workshop

workshop

175

vzbuzuje zájem, je zajímavý

appeals to

176

miliarda

billion

177

řádkový inzerát či malý inzerát na tematicky rozčleněné inzertní straně

classified ad

178

kyberprostor

cyberspace

179

až doposud

date: to date

180

tvorba graficky upravených textů

desktop

181

krach společností prodávajících zboží nebo nabízejících služby přes internet

dot-com: the dot-com crash

182

elektronický obchod, obchod přes internet

e-commerce

183

hardware

hardware

184

osoba, jejíž práce vyžaduje značně vysoké vzdělání a odborné znalosti

knowledge worker

185

poslání (např. firmy)

mission

186

počítačová síť

network

187

taková služba, kde vše, co člověk potřebuje, obstará na jednom místě

one-stop shopping

188

návštěva konkrétních internetových stránek

page view

189

zkratka z Personal Digital Assistant - viz níže

PDA

190

miniaturní počítač, který se vejde do dlaně; palmtop

Personal Digital Assistant

191

činit důležitým, zvyšovat význam

place a premium on

192

v reálném čase (bez čekání)

real time

193

vypilovat, vybrousit, propracovat

refine

194

zhruba

roughly

195

zefektivnit, zvýšit produktivitu

streamline

196

efekt užívaný u filmových titulků

title effect

197

s početným/přebujelým vedením

top-heavy

198

sledovat pohyb (zásilek, balíků)

track

199

non-stop, dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu

twenty-four: 24/7 (twenty-four seven)