Level1 M-R Flashcards Preview

MR MAYER > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (200)
Loading flashcards...
31

věc; předmět; namítat

object

32

zřejmě; patrně

obviously

33

příležitost; událost

occasion

34

příležitostně; někdy

occasionally

35

podivný; lichý; nadbytečný

odd

36

oficiální; úřední

official

37

olivový olej

olive oil

38

připojený k síti

online

39

na jevišti

onstage

40

opál

opal

41

názor; posudek

opinion

42

šance; naděje; příležitost

opportunity

43

ústní

oral

44

orchestr

orchestra

45

pořadí; klid; řád; rozkaz

order

46

obvyklý; obyčejný; prostý

ordinary

47

organizace; uspořádání; pořádání

organisation

48

zařídit; uspořádat

organise

49

organismus

organism

50

původní; nejstarší; originál; nový

original

51

původně; prvotně; nově

originally

52

naše

ours

53

přes noc

overnight

54

zaspat

oversleep

55

dlužit

owe

56

vlastník

owner

57

kyslík

oxygen

58

balíček; zásilka

package

59

krabička; balíček

packet

60

barva; lak; vymalovat

paint