Level1 M-R Flashcards Preview

MR MAYER > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (200)
Loading flashcards...
61

malování; natírání

painting

62

palác; luxusní dům

palace

63

padák

parachute

64

Paříž

Paris

65

příčestí

participle

66

částice; kousek

particle

67

konkrétní; mimořádný

particular

68

pasivní; trpný

passive

69

minulost; minulý

past

70

pacient; trpělivý

patient

71

vzor; model

pattern

72

zaplatit; splatit; vrátit (peníze)

pay back (money)

73

klidný; útulný

peaceful

74

na; za; podle

per

75

vůně; parfém

perfume

76

možná; snad

perhaps

77

doba; období

period

78

Persie

Persia

79

domácí mazlíček

pet

80

fotografie

photograph

81

frázové sloveso

phrasal (verb)

82

piáno; klavír

piano

83

hromada; spousta

pile

84

pilíř; sloupek

pillar

85

růžový

pink

86

roura; trubka; dýmka

pipe

87

piraňa

piranha

88

planeta; oběžnice

planet

89

rostlina; zasadit

plant

90

talíř; tác

plate