Level1 M-R Flashcards Preview

MR MAYER > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (200)
Loading flashcards...
91

hráč

player

92

spokojený; potěšený

pleased

93

potěšení; radost

pleasure

94

spiknutí; plán; políčko; zakreslit

plot

95

kapsa; ohnisko

pocket

96

policie; policejní

police

97

policista

policeman

98

slušný; zdvořilý

polite

99

politik

politician

100

znečištěný

polluted

101

znečištění; exhalace

pollution

102

louže; plavecký bazén; rybník; kulečník

pool

103

kladný; souhlasný; jasný

positive

104

majetnický; žárlivý

possessive

105

snad; přijatelný

possibly

106

síla; výkon; vliv

power

107

užitečný; funkční; uskutečnitelný

practical

108

předpovídat; věštit

predict

109

předpověď; věštba

prediction

110

mít raději

prefer

111

předpona

prefix

112

chystat; vařit; ustlat

prepare

113

předložka

preposition

114

hlasatel; moderátor

presenter

115

zamezit; předejít

prevent

116

zabránění

prevention

117

předseda

prime minister

118

soukromý; tajný

private

119

výrobek; výsledek

product

120

odborný; profesionální

professional