Level1 M-R Flashcards Preview

MR MAYER > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (200)
Loading flashcards...
121

profil; obrys

profile

122

postup; povýšení; reklama

promotion

123

rychlý; dochvilný; náznak

prompt

124

zájmeno

pronoun

125

vyslovovat; prohlásit

pronounce

126

vhodný; pravý; přijatelný

proper

127

demonstrant; protestující

protester

128

pyšný; nadutý

proud

129

uveřejnit; publikovat

publish

130

táhnout

pull

131

účel; cíl; záměr

purpose

132

trpět bez nářků

put up with

133

kvalifikovaný; diplomovaný

qualified

134

kvantifikátor

quantifier

135

množství; počet

quantity

136

čtvrtfinále

quarter-final

137

královna; dáma

queen

138

fronta; stát ve frontě

queue

139

deštný prales

rainforest

140

zvednout; zvýšit

raise

141

žiletka; břitva

razor

142

čtenář

reader

143

připraven

ready

144

skutečný; pravý; fakt

real

145

skutečnost

reality

146

skutečný život

real-life

147

dostat; utrpět

receive

148

nedávno

recently

149

přivítání; recepce; příjem

reception

150

recept; předpis

recipe