Level1 M-R Flashcards Preview

MR MAYER > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (200)
Loading flashcards...
151

poznat; uznat

recognise

152

doporučit; poradit

recommend

153

pokořit rekord

record-breaking

154

nahrávka; záznam

recording

155

odmítnout; zamítnout

refuse

156

pravidelný; stálý

regular

157

příbuzný; poměrný

relative

158

uvolnit se; uklidnit; zmírnit

relaxed

159

propuštění; vypouštění; zproštění

release

160

dálkové ovládání

remote (control)

161

přestěhovat se; odstranit; odklidit

remove

162

opakování; repríza

repeat

163

hlášení; stěžovat si; ohlásit

report

164

zpravodaj; dopisovatel

reporter

165

požadavek; žádost; požádat

request

166

záchrana; pomoc

rescue

167

průzkum; bádání

research

168

vědecký pracovník

researcher

169

reservace; objednávka

reservation

170

chladný; odměřený; zamluvený

reserved

171

usedlík; místní obyvatel; host

resident

172

reagovat; odpovědět

respond

173

odpověď

response

174

odpočinek; klid; podpěra

rest

175

výsledek

result

176

odejít do penze

retire

177

recenze; kritika; revize

review

178

točit se

revolve

179

rytmus

rhythm

180

jezdectví

riding