Level1 R-Z Flashcards Preview

Table > Level1 R-Z > Flashcards

Flashcards in Level1 R-Z Deck (200)
Loading flashcards...
61

někde

somewhere

62

brzy; za okamžik

soon

63

astronaut; kosmonaut

spaceman

64

kosmická loď

spaceship

65

prostorný

spacious

66

speciální efekty

special effects

67

honosný; velkolepý

spectacular

68

řeč; jazyk; projev

speech

69

rychlost

speed

70

silně kořeněný; ostrý

spicy

71

mluvčí

spokesman

72

sportovní

sports

73

personál; učitelský sbor

staff

74

stát; postavit se

stand

75

hvězda

star

76

startující; startér; předkrm

starter

77

stav; skupenství; stát; prohlásit; oznámit

state

78

krást

stay

79

nevlastní otec

steal

80

stále

stepfather

81

kámen

stone

82

přestat; zastávka

stop

83

bouřka; vichřice

storm

84

vypravěč

storyteller

85

rovný; hladký; upřímný

straight

86

neobvyklý; divný

strange

87

jahoda

strawberry

88

ulice

street

89

vypětí; důraz

stress

90

stresující

stressful