Level1 R-Z Flashcards Preview

Table > Level1 R-Z > Flashcards

Flashcards in Level1 R-Z Deck (200)
Loading flashcards...
151

okružní cesta; vyjížďka

tour

152

cestovní ruch

tourism

153

ručník

towel

154

hračka

toy

155

obchod

trade

156

odborová organizace

trade union

157

zvyklost; tradice

tradition

158

tradiční

traditional

159

dopravní zácpa

traffic jam

160

výcvik; školení

training

161

přeložit

translate

162

turista; cestovatel

traveller

163

koruna stromu

treetop

164

tendence; sklon

trend

165

soudní proces

trial

166

lest; kouzlo

trick

167

tropický

tropical

168

nesnáze; potíže

trouble

169

vyzkoušet si

try on

170

zahnout; odbočit

turn off

171

objevit se

turn up (appear)

172

dvojče

twin

173

psací stroj

typewriter

174

nepřitažlivý; nelákavý

unattractive

175

neuvěřitelný

unbelievable

176

v bezvědomí; neúmyslný

unconscious

177

nespočetný

uncountable

178

podzemní; metro

underground

179

podvodní

underwater

180

nezaměstnanost

unemployment