Level1 R-Z Flashcards Preview

Table > Level1 R-Z > Flashcards

Flashcards in Level1 R-Z Deck (200)
Loading flashcards...
181

příspěvek v nezaměstnanosti

unemployment benefit

182

naneštěstí

unfortunately

183

nešťastný; smolařský

unlucky

184

neprofesionální

unprofessional

185

nespolehlivý

unreliable

186

nesobecký

unselfish

187

nejistý

unsure

188

nezvyklý

unusual

189

aktualizace

update

190

rozmrzelý

upset

191

běžný; normální

usual

192

běžně

usually

193

upír

vampire

194

dodávka

van

195

vegetarián

vegetarian

196

verze; model

version

197

zkr. veterinář

vet

198

bludný; začarovaný kruh

vicious circle

199

oběť

victim

200

video

video