Level2 A-C Flashcards Preview

Jason > Level2 A-C > Flashcards

Flashcards in Level2 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
31

sanitka, ambulance

ambulance

32

Andy

Andes

33

ohlásit, oznámit; vyhlásit

announce

34

antropolog

anthropologist

35

dezinfekční, antiseptický

antiseptic

36

vzhled; dostavení se; vystoupení

appearance

37

jmenování; úřad, funkce; schůzka

appointment

38

přístup; příchod; přiblížení se

approach (=way of doing something)

39

armáda, vojsko; zástup

army

40

arogantní, nadutý, domýšlivý

arrogant

41

šíp; šipka

arrow

42

jako kdyby; jako když

as if

43

aspirin

aspirin

44

astma

asthma

45

atmosféra, ovzduší; nálada

atmosphere

46

připevnit; přivázat; připojit; přikládat

attach

47

připojený; připojený; zastavený (účet)

attached

48

připevnění, upevnění; příloha; oddanost

attachment

49

postoj, stanovisko

attitude

50

přitahovat;upoutat; vábit, lákat; získat

attract

51

přitažlivost; kouzlo, půvab; atrakce

attraction

52

baklažán, lilek jedlý

aubergine

53

výstup při konkurzu

audition

54

Rakousko

Austria

55

zabránit, zamezit; vyhnout se

avoid

56

probuzený

awake

57

před naším letopočtem

B.C. (=before Christ)

58

hlídat cizí dítě

babysit

59

domácí opatrovnice dítěte

babysitter

60

záložní

back-up