Level2 C-G Flashcards Preview

Jason > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (199)
Loading flashcards...
61

odlišný, rozdílný, nestejný; zřetelný

distinct

62

dělit; rozdělit

divide

63

rozdělit

divide something up

64

dokument, listina, doklad

document

65

stahování (z internetu), přijímat

download

66

zdřímnout si

doze off

67

dramatický; divadelní

dramatic

68

zásuvka, šuplík

drawer

69

připínáček

drawing pin

70

sen; přání; zdát se; snít

dream

71

šatna

dressing room

72

lék; droga

drug

73

nevýrazný, matný (barva); mdlý (víno); pochmurný (počasí); nudný (událost)

dull

74

prachovka

duster

75

nizozemský, holandský

Dutch

76

obarvený (vlasy)

dyed (hair)

77

tampón do uší

ear plug

78

ekonomická třída, nejlevnější třída ( v letadle)

economy class

79

účinný; skutečný; platný

effective

80

baklažán, lilek jedlý

eggplant

81

egyptský

Egyptian

82

loket; koleno (trubky)

elbow

83

elektrický (přístroj,energie); elektrotechnický (průmysl)

electrical

84

elektřina; dodávka elektřiny

electricity

85

slon

elephant

86

uvést do rozpaků

embarrass

87

mimořádná situace; případ nouze

emergency

88

zdůraznit

emphasize

89

říše, impérium

empire

90

zaměstnávat; použít, uplatnit, aplikovat (metodu); využívat (čas)

employ