Level2 C-G Flashcards Preview

Jason > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (199)
Loading flashcards...
91

příjemný, radostný

enjoyable

92

potěšení, požitek; užívání (práv)

enjoyment

93

koupelna přímo spojená s ložnicí

en-suite

94

bavit; hostit; vzít v úvahu

entertain

95

zábavný

entertaining

96

nadšený, zanícený

enthusiastic

97

celý

entire

98

týkající se životního prostředí; ekologický

environmental

99

realitní agent

estate agent

100

odhadnout

estimate

101

důkaz; svědectví; náznak

evidence

102

omluva; výmluva

excuse

103

vyčerpaný, vysílený

exhausted

104

vyčerpávající, úmorný

exhausting

105

výstava; ukázka

exhibition

106

zkušený

experienced

107

vyjádřit (názor); vyjádřit se

express

108

prodloužení; protažení; přístavba; prodlužovací šňůra

extension

109

nejzazší, mezní (bod); krajní (případ); extrémní (zima); radikální (názor)

extreme

110

kontakt očima

eye contact

111

obočí

eyebrow

112

pohádkový; neuvěřitelný

fabulous

113

úprava vzhledu (obličeje, budovy, …)

facelift

114

čelní

facing

115

spravedlivě; dost, docela

fairly

116

nepravý, falešný, padělaný

fake

117

pád; srážky; pokles

fall

118

usnout

fall asleep

119

fanoušek; vějíř, větrák

fan

120

často kladené otázky

FAQs (=Frequently Asked Questions)