Level2 S-Z Flashcards Preview

MR MAYER > Level2 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level2 S-Z Deck (200)
Loading flashcards...
91

operace, chirurgický zákrok

surgery (=medical operation)

92

obklopený

surrounded

93

zhasnout, vypnout

switch something off (phr. v)

94

Švýcarsko

Switzerland

95

symptom, příznak

symptom

96

Taipei

Taipei

97

Tchaj-wan

Taiwan

98

Taj Mahal

Taj Mahal

99

účastnit se

take part (in)

100

vyvézt; vzít ven (někoho)

take someone out (phr. v irreg)

101

talentovaný, nadaný

talented

102

hovorný, mnohomluvný

talkative

103

terč, cíl

target

104

chuť; příchuť; špetka; záliba

taste

105

chutný

tasty

106

čajová konvice, čajník

teapot

107

technik

technician

108

technika; technologie

technology

109

věk od 13 do 19 let

teens

110

pracovník na výpomoc, na záskok

temp (=temporary worker)

111

mít sklon (k čemu); mít ve zvyku (co)

tend (to)

112

stupňovitý, terasovitý; řadový (dům)

terraced

113

vyděšený, vystrašený

terrified

114

hrozný, děsný

terrifying

115

testovat; zkoušet; přezkoušet; překontrolovat

test

116

Texas

Texas

117

textová zpráva

text message

118

thajský

Thai

119

tudíž, proto, a tedy

therefore

120

žížnivý

thirsty