Level3 A-C Flashcards Preview

Jason > Level3 A-C > Flashcards

Flashcards in Level3 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
31

zábava

amusement

32

starověký

ancient

33

oznámit, ohlásit

announce

34

proti jaderné (eneregii)

anti-nuclear

35

anti-virus

anti-virus

36

kromě

apart from

37

omluvit se

apologise

38

vypadat, jevit se

appear

39

telskat

applaud

40

přístroje, spotřebiče

appliances

41

ucházet se, žádat

apply

42

ocenit

appreciate

43

blížit se k

approach

44

vhodný, patřičný

appropriate

45

schválit

approve

46

aprílový žertík, oběť aprílového žertíku

April Fool

47

1. duben - apríl

April Fool's day

48

přípravy

arrangements

49

zatknout

arrest

50

žhářství

arson

51

slovesný vid

aspects

52

atentát

assassination

53

předpokládat

assume

54

ujistit

assure

55

astrologie

astrology

56

pokus

attempt

57

vlastní životopis

autobiography

58

očekávat, čekat na

await

59

udělit (cenu)

award

60

ocenění, cena

award