Level3 A-C Flashcards Preview

Jason > Level3 A-C > Flashcards

Flashcards in Level3 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
61

uvědomovat si co, být si čeho vědom

aware

62

pozadí, hudební kulisa

background

63

podpora

backing

64

ve špatné náladě

bad-tempered

65

tančení

ballroom dancing

66

zakázat

ban

67

baterie

batteries

68

je pravděpodobné, že

be bound to

69

strašně se bát

be scared stiff

70

medvědi

bears

71

včela

bee

72

začátečníci

beginners

73

bytosti

beings

74

drahý, milovaný

beloved

75

úspěšné knihy

best-sellers

76

vsadit se

bet

77

dát si pozor

beware

78

s velmi vysokými náklady

big-budget

79

domýšlivý, namyšlený

big-headed

80

dvojjazyčný, osoba mluvící dvěma jazyky

bilingual

81

životopis

biography

82

zonální ekosystém, biom

Biome

83

vydírání, vyděračství

blackmail

84

obviňovat, svádět (vinu na)

blame

85

blog

blog

86

krvavý

bloody

87

vnitřní hodiny

body clock

88

bojler

boiler

89

"indický Hollywood"

Bollywood

90

vzkvétat, rozvíjet se, zažívat rozmach

boom