Level3 A-C Flashcards Preview

Jason > Level3 A-C > Flashcards

Flashcards in Level3 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
91

botanický

botanical

92

botanik

botanist

93

závorky

brackets

94

úplně

brand

95

živitel rodiny

breadwinner

96

překonat počáteční obtíže, začít rozhovor

break the ice

97

selhání

breakdown

98

úchvatný, úžasný

breathtaking

99

chovat

breed

100

korupce, podplácení

bribery

101

britská tajná služba

British Secret Service

102

vysílat

broadcast

103

brouzdat, prohlížet

browse

104

rozpočet

budget

105

otravovat, jít na nervy

bugs

106

cibulka (rostliny)

bulbs

107

přehled zpráv

bulletin

108

vloupat se do čeho, vyloupit

burgle

109

pohřbít, být pohřben

bury

110

keř

bush

111

počítat

calculate

112

kalkulačka

calculator

113

výpočet proměnných

calculus

114

keřkalendář, diář

calendar

115

call centrum

call centres

116

kampaň

campaign

117

bojovník

campaigner

118

univerzitní areál

campus

119

schopný

capable

120

kapitalismus

capitalism