Level3 A-C Flashcards Preview

Jason > Level3 A-C > Flashcards

Flashcards in Level3 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
151

komentovat, dělat poznámky

comment

152

spáchat

commit

153

komunikovat

communicate

154

hovorný, sdílný

communicative

155

společenství, obec, veřejnost

community

156

dojíždějící

commuters

157

soutěžit

compete

158

stěžovat si

complain

159

složitý, komplexní

complex

160

rozsáhlý, detailní

comprehensive

161

povinný, nezbytný

compulsory

162

počítačem vytvořené

computer-generated

163

ukrýt

conceal

164

závěr

conclusion

165

chování

conduct

166

konfety

confetti

167

ověřit, potvrdit

confirm

168

ochrana přírody

conservation

169

považovat

consider

170

značně, podstatně

considerably

171

spotřebovat

consume

172

zaměření na spotřebu, vlastnění věcí

consumerism

173

stáhnout

contract

174

stažení, zkrácené formy

contractions

175

odporovat, protiřečit, popírat

contradict

176

kontrast, protiklad

contrast

177

problematický, ožehavý, diskutabilní

controversial

178

vhodný, pohodlný

convenient

179

proměnit, přestavět

convert

180

přesvědčení

conviction