Level3 A-C Flashcards Preview

Jason > Level3 A-C > Flashcards

Flashcards in Level3 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
181

přesvědčit

convince

182

velká společnost

corporation

183

korespondence

correspondence

184

psychologické poradenství

counselling

185

nespočetný

countless

186

převrat

coup

187

poslíček, kurýr

courier

188

výpis z kreditní karty

credit card statement

189

odhad schopnosti splácet dluhy

credit rating

190

posádka

crew

191

zločinci

criminals

192

krčit se

cringe

193

krize

crisis

194

kritik

critic

195

kritický

critical

196

kritizovat

criticise

197

kritika

criticism

198

kritici

critics

199

rozbít, rozdrtit, zničit

crush