Level3 I-P Flashcards Preview

Jason > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (199)
Loading flashcards...
121

nehty

nails

122

vyprávěcí

narrative

123

omezený, přízemní

narrow-minded

124

rodný, mateřský (jazyk) rodilý (mluvčí)

native

125

hnízdo

nest

126

neutrální

neutral

127

nicméně, přesto

nevertheless

128

nominovat, jmenovat, navrhnout

nominate

129

nepodstatný

non-essential

130

literatura faktu

non-fiction

131

nerodilý (mluvčí)

non-native

132

nevědecký

non-scientific

133

autor

novelist

134

romány

novels

135

vživa

nutrition

136

nylonová punčocha

nylon stocking

137

řídit se čím, poslouchat

obey

138

povinný, nezbytný

obligatory

139

pozorovat

observe

140

objevit se

occur

141

urážka, pohoršení

offence

142

uražený

offended

143

v pořádku

OK

144

jednorázový, speciální

one-off

145

leberální

open-minded

146

velký a otevřený

open-plan

147

sad

orchard

148

normálně, obyčejně vypadající

ordinary-looking

149

původ

origin

150

ceny americké filmové akademie

Oscars