Level3 I-P Flashcards Preview

Jason > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (199)
Loading flashcards...
181

možná, asi

perhaps

182

doba, období

periods

183

osobně

personally

184

přesvědčit

persuade

185

okvětní lístky

petals

186

doktorský titul

PhD

187

filozof

philosopher

188

telefonovat

phone up

189

fráze, spojení

phrases

190

pochytit (o jazyce)

pick up

191

pirát

pirate

192

planety

planets

193

autor divadelní hry, dramatik

playwright

194

radosti, potěšení

pleasures

195

zásuvka

plug

196

“rádiový pořad”, který je volně dostupný a stažitelný na internetu

podcast

197

otrávit

poison

198

koncepce, politika

policy

199

politika

politics