Level4 Biz 1 Flashcards Preview

Table > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (200)
Loading flashcards...
31

pracovní zatížení/úkoly/úvazek

workload

32

účetnictví

accounting

33

oddělení

areas

34

provádět audit, kontrolovat účetnictví

audit

35

"dítě" - projekt nebo práce, které někdo věnuje značnou péči, protože je to jeho nápad

baby: your own baby

36

správní rada

board of directors

37

kandidát, uchazeč o zaměstnání

candidate

38

pokladní

cashier

39

zkratka pro Chief Executive Officer - viz níže

CEO

40

náročný, ale zároveň lákavý

challenging

41

pokladna (např. v samoobsluze)

checkout

42

hlavní výkonný ředitel (odpovídající za řádný chod a celkovou prosperitu firmy), prezident firmy, generální ředitel

Chief Executive Officer

43

vedoucí pracovník zodpovědný ve firmě za počítače a informační systémy, vedoucí oddělení informačních technologií

Chief Information Officer

44

zkratka pro Chief Information Officer - viz výše

CIO

45

vztahy se zákazníky, úsilí budovat a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky

customer relations

46

služby zákazníkům

customer service

47

konečný termín, lhůta

deadline

48

vedoucí finančního oddělení

Finance Manager

49

finanční rok

financial year

50

propustit ze zaměstnání, dát výpověď

fire

51

předpovídat, dělat prognózy

forecast

52

přinášející uspokojení, naplňující

fulfilling

53

dokončení studia na vysoké škole, promoce

graduation

54

zkratka pro Human Resources Manager - viz níže

HRM

55

vedoucí personálního oddělení/oddělení lidských zdrojů

Human Resources Manager

56

konference či jiná slavnostní akce, při níž firma děkuje zákazníkům a odměňuje zaměstnance

incentive event

57

osoba účastnící se přijímacího pohovoru, interviewovaný

interviewee

58

zkratka pro "informační technologie"

IT

59

uvést na trh

launch

60

životní styl

lifestyle