Level4 Biz 1 Flashcards Preview

Table > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (200)
Loading flashcards...
61

provozní účetnictví

management accounting

62

vrchní ředitel, vedoucí ředitel, generální ředitel - synonymum k Chief Executive Officer

Managing Director

63

marketingový poradce

Marketing Consultant

64

zkratka pro Personal Assistant

PA

65

práce na částečný úvazek

part-time job

66

to, jak si člověk či firma vede; výkon, plnění

performance

67

osobní asistent/ka, sekretářka

Personal Assistant

68

pracovník pro styk s veřejností, tiskový mluvčí (zkratka z Public Relations Officer)

PRO

69

zkratka pro "Research and Development" - viz níže

R&D

70

nábor pracovních sil, přijímání pracovníků

recruitment

71

vystřídání; střídač, vystřídač

relief

72

mně podřízený

reporting to me

73

výzkum a vývoj

Research and Development

74

role, úloha, funkce

role

75

běžná/každodenní korespondence

routine correspondence

76

vlastnost výrobku/služby, která přispívá k jeho prodeji/jejímu využití; "plus", bod k dobru

selling point

77

ten, který umí dobře mluvit a přesvědčovat; vemlouvavý

smooth-talking

78

kontrolor, inspektor, supervizor

supervisor

79

cíl, cílový plán

target

80

mít radost/potěšení z něčeho, líbit se, užívat si

thrive on

81

pokladní, pokladník (v organizaci)

treasurer

82

vize, plán

vision

83

pokud jde o práci

workwise

84

vzděláním absolvované školy a získané tituly

academic background

85

zdravý/"selský" rozum

common sense

86

spotřebitelský výrobek, spotřební zboží

consumer product

87

životopis

CV

88

odhalený

found out

89

úplný, se vším všudy

full-on

90

koncert, představení

gig