Level4 Biz 1 Flashcards Preview

Table > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (200)
Loading flashcards...
91

pustit se do něčeho, začít s něčím

go about

92

jít rovnou do koše

go straight in the bin

93

inovace, novinka

innovation

94

uspokojení z práce

job satisfaction

95

stánek, kiosek

kiosk

96

distribuce prostřednictvím internetu

online distribution

97

výhoda navíc k platu (např. firemní automobil)

perk

98

povýšení (v zaměstnání)

promotion

99

vnímavý

receptive

100

osoba, která může o někom podat reference; garant, ručitel

referee

101

odrážet, vyjadřovat, ukazovat

reflect

102

uvedení na trh

release

103

prostor, příležitosti

scope

104

pozemní pošta, pomalá/"šnečí" pošta

snail mail

105

moudrá rada(y)

words of wisdom

106

najít určité údaje/informace v počítači

bring up details

107

nesmírně důležitý

critical

108

nalézt informace o nějakém člověku ve svém počítači

details: bring up your details

109

hodně

great deal

110

(hovor.) nezavěšovat, počkat u telefonu

hang on

111

adresát/příjemce vzkazu

intended recipient

112

nechat někoho čekat u telefonu

put someone on hold

113

viz "bring up your details"

screen: get it up on the screen

114

aktualizovat

update

115

volné pracovní místo

vacancy

116

povědomí o určité značce výrobků

brand awareness

117

proces vymýšlení/vytváření značek výrobků

branding

118

propagační brožura/katalog

brochure

119

těžit z něčeho

capitalise on

120

ústřední část/prvek

centrepiece