Level4 Biz 1 Flashcards Preview

Table > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (200)
Loading flashcards...
151

cílová skupina potenciálních zákazníků

target audience

152

úkol, práce

task

153

internetové stránky

website

154

hotovostní tok

cashflow

155

prostor, kde mohou lidé relaxovat (doslova "vychladnout")

chill-out zone

156

spoluzakladatel

co-founder

157

kontakty (lidé na vysokých postech, kteří mohou pomoci informacemi; známosti, které mohou pomoct v práci)

contacts

158

stálí zákazníci

customer base

159

vyrobený na objednávku/zakázku

customised

160

dobrý, slušný

decent

161

zkrácená podoba slova "delicatessen" = lahůdkářství, lahůdky (obchod)

deli

162

podnikatelské schopnosti/dovednosti (schopnosti potřebné k tomu, aby mohl člověk začít podnikat)

entrepreneurial skills

163

založit

found

164

zkratka pro noviny Financial Times

FT

165

mezera/skulina na trhu

gap in the market

166

obecný

generic

167

udržovat v chodu/v pohybu

keep momentum

168

firemní název/symbol

label

169

nová řada (výrobků)

line: new line

170

výrobek pro omezený okruh zákazníků

niche product

171

na trh, na trhu

on the market

172

"na cestě" - ustavičné přesouvání se z místa na místo

on the road

173

vybrat si

opt for

174

předčít co do prodeje jiné výrobky

outsell

175

zabalený

packaged

176

osobní kontakt (např. se zákazníky)

personal touch

177

zaměřit se

pitch

178

velký hráč (na trhu)

player: big player

179

cenově nedostupný

prohibitive

180

plánovaný

projected