Level4 Biz 1 Flashcards Preview

Table > Level4 Biz 1 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 1 Deck (200)
Loading flashcards...
181

sáček

sachet

182

zajistit prostory (pro podnikání)

secure a site

183

prudce stoupat

soar

184

sponzorovat

sponsor

185

stánek

stand

186

malá začínající firma

start-up

187

rozruch

stir

188

dodavatelský řetězec

supply chain

189

dobře se uchytit na trhu, získat si oblibu

take off

190

tržba

takings

191

obrat

turnover

192

drahý, kvalitní a luxusní

upmarket

193

ústní reklama (spokojení zákazníci, kteří informují o výrobku jiné lidi)

word of mouth

194

článek

write-up

195

rozpočet

budget

196

dodat

deliver

197

výhoda

edge

198

vyřizování požadavků/objednávek v pořadí, v jakém docházejí - podle hesla "kdo dříve přijde, ten dřív mele"

first-come-first-serve

199

konkurenceschopný

keen

200

komunikovat, být ve styku

liaise