Level4 Biz 2 Flashcards Preview

Jason > Level4 Biz 2 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 2 Deck (199)
Loading flashcards...
31

poplatek

fee

32

vůbec, především, v prvé řadě

first: in the first place

33

licence, koncese, právo k provozu, franšíza

franchise

34

jít od úspěchu k úspěchu

go from strength to strength

35

jít do soukroma, začít podnikat

go it alone

36

všeobecně známý název firmy nebo výrobků

household name

37

návrhář interiérů

interior designer

38

rozumný

legitimate

39

dokázat, docílit (vlastní pílí)

make a go of

40

propustit pro nadbytečnost

make redundant

41

marketing

marketing

42

nezastavovat se, neohlížet se, postupovat dál a dál (= být stále úspěšnější a lepší)

never look back

43

prodejna

outlet

44

ochotný

prepared

45

zisk

profit

46

opustit myšlenku

quit

47

odstupné

redundancy money

48

záruka (za půjčku)

security

49

hledat, vyhledávat, najít

source

50

odhodlat se něco udělat, vrhnout se do něčeho

take the plunge

51

pokud jde o

terms: in terms of

52

ochranná známka, obchodní značka

trademark

53

soukromý investor ochotný vložit peníze do nového podniku

angel investor

54

aplikace

application

55

navštívenka (firemní)

business card

56

uchytit se, získat si oblibu

catch on

57

telefonovat potenciálním zákazníkům nebo je bez předchozího ohlášení navštěvovat

cold-call

58

vzpírat se běžnému podnikatelskému záměru

defy a conventional business plan

59

spatřit světlo světa, uskutečnit se, začít, vzniknout

get off the ground

60

vládní grant/finanční podpora

government grant