listopad Flashcards Preview

Moje > listopad > Flashcards

Flashcards in listopad Deck (31):
1

disposed

uspořádaný, zbavit se, prodat

2

admit

uznat, přiznat

3

lift the veil

podhalit závoj, rozkryt

4

render

poskytnout (sluzbu)

5

litigation

soudni spor

6

prosecutions

soudní stíhání, žaloba

7

conclude

uzavrit, dospiet k zaveru

8

expose

odekryt, byt nechraneny - be exposed

9

measures

opatření

10

discretion

uvážení

11

accuse

obvinit, nařknout

12

imposed sanctions

uložit sankce

13

bribe

úplatek, podplatit

14

supersede

Nahradit

15

discretion

uvážení, diskrétnost, rozvaha

16

vintage

ročník

17

comprising

obsahovat, zahrnovat, být tvořen

18

respective

příslušný, patřičný

19

forth

dále, dopředu, vpřed

20

latter

pozdejší, druhý ze dvou, nedávny

21

inception

počátek

22

surge

příval, nával

23

plunge

ponořit se, pád, nesnáze

24

amid

uprostřed

25

entail

znamenat, byt spojen, nést se sebou

26

acknowledge

potvrdit, pripustit, uznat

27

bail out

pomoc, vyproštení

28

convict

odsoudit, usvědčit

29

hassle

hádka, potíž, nepříjemnost

30

sue

žalovat, žádat

31

stipulate /ˈstɪpjʊleɪt /

▸ verb [with obj.] demand or specify (a requirement), typically as part of an agreement:
he stipulated certain conditions before their marriage
(as adj. stipulated) the stipulated time has elapsed.
– DERIVATIVES stipulatory adjective
– ORIGIN early 17th cent.: from Latin stipulat- ‘demanded as a formal promise’, from the verb stipulari.