srpen Flashcards Preview

Moje > srpen > Flashcards

Flashcards in srpen Deck (22):
1

thus

tedy, a tak, ako nasledek

2

hence

proto, z toho důvodu

3

almighty

všemohoucí

4

coherent..argument, theory

logický, promyšlený, souvislý, schopnost hovorit jasne a logicky

5

comprehensive...
collection, insurance, examination

obsáhlý, detailný, zevrubný

6

comprehend

chápat, pochopit
zahrnovat

9

responsive

citlitlivý, vnívavý

10

rambling

nesouvislý, těkavý

11

succinct

stručně, jasně vyjádřené

12

eloquent

výmluvný

13

disgree

nesouhlasit, lišit se

14

ambiguously

dvojznačný, neurčitý

15

make it up

vymyslet si

16

uncivil (impolite)

nezdvořilý

17

reprimand ˈreprəˌmand

pokárání, udělit důtku

18

peek

pokukovat, juknout

19

severe (consequences)

těžký, přísný, krutý, drsný

20

due

z důvodu,
splatný,
spravedlivy

21

ruthless

nemilosrdný, krutý

22

concise

stručny

23

diligence

pracovitost, pile

24

thread

hrozba