rijen Flashcards Preview

Moje > rijen > Flashcards

Flashcards in rijen Deck (21):
1

particularly

zejména, zvlášte

2

particular

zvláštní, konkrétní

3

apart

odděleně

4

persuade

přesvědčit

5

convince

přesvědčit, ubezpečit

6

comprehisive

obsáhlý, detailní

7

overwhelming

ohromující, nepřekonatelný

8

tenacity

houževnatost, přilnavost

9

coherent

souvislý, logický

10

enhance

zlepšit, zvýšit

11

caution

opatrnost, výstraha, pozor

12

pursue

sledovat, pronásledovat

13

exceed

převyšovat, přesahovat

14

within reach

v dosahu

15

tide

vlna, příliv a odliv, proudit

16

prey and predator

kořist, kořistit a dravec

17

ridicule

výsměch, posměch

18

embrace

přijmout, využít, osvojit si, obejmout

19

decisive (parameters)

rozhodujíci, směrodatný

20

dependency

závislost

21

collateral

vedlejší