LOI-H05b Flashcards Preview

Frans LOI H01-12 > LOI-H05b > Flashcards

Flashcards in LOI-H05b Deck (134):
1

tendresse f

tederheid

2

tentation f

verleiding

3

vie sentimentale f

liefdesleven

4

acquisition f

aankoop, aanwinst

5

affirmation f

bevestiging

6

agitation f

spanning, ongedurigheid, opwinding

7

agitation f (l'agitation sociale)

onrust

8

amant f

minnaar

9

ami(e) (Nous sommes très amis.)

vriend(in)

10

amitié f (avoir de l'amitié pour qn)

vriendschap

11

amour de, envers, pour qn

liefde voor iemand

12

amour m

liefde

13

antipathie f (je le trouve antipathique = j'ai de l'antipathie envers/à l'égard de lui)

antipathie, afkeer

14

Ascension

Hemelvaart

15

aversion f (avoir de l'aversion contre/pour qqn/qqc)

afkeer

16

cancer m

kreeft

17

capricorne m

steenbok

18

chagrin d'amour m

liefdesverdriet

19

charme m

bekoring, aantrekkelijkheid

20

coup en bourse m

beursspeculatie

21

décan m

decade (== 10 dagen in de astrologie)

22

don m

aanleg, talent, gave

23

lien m

band

24

natif de/du m

degene die geboren is op/in

25

petit ami m / petite amie f

vriendje/vriendinnetje

26

pote m(Salut les potes !)

makker, vriend

27

retrait m

terugtrekking

28

sagittaire m

boogschutter

29

tri m

sorteren, schifting

30

verseau m

waterman

31

élan m

bezieling, vervoering, drang

32

élan m (prendre son élan)

aanloop

33

ennemi m

vijand, tegenstander

34

envie f (=jalousie f)

afgunst, jaloezie

35

les antipodes

het uiteinde van de wereld

36

les ressources

de (bronnen van) inkomsten

37

mener la danse

de gangmaker zijn, de overhand hebben

38

modérer

matigen, temperen

39

momentané

tijdelijk

40

n'en faire qu'à sa tête

alleen doen waar men zin in heeft

41

odieux

afgrijselijk; onuitstaanbaar

42

pour autant

toch

43

pousser qqn jusqu'à l'excès

iem. tot het uiterste drijven

44

prendre du champ

afstand nemen; zichzelf de ruimte geven

45

prendre l'air

vluchten, een luchtje scheppen

46

propice (choisir le moment propice)

gunstig, genadig

47

remettre en question (= remettre en cause)

ter discussie stellen

48

risquer

een kans hebben, het risico lopen

49

risquer (risquer sa vie)

op het spel zetten, wagen

50

romanesque

romantisch

51

s’aimer (Ils s'aiment à la folie.)

houden van elkaar [houden van]

52

s'adonner à (être adonné à la boisson)

opgaan in, zich helemaal wijden aan verslaafd zijn aan

53

se débarrasser de

zich ontdoen van

54

se garder de

oppassen voor, zorgen dat niet

55

se griser de

dronken worden van, zich het hoofd op hol laten brengen door [benevelen]

56

secouer (se )

zich vermannen, iets doen, aan het werk gaan

57

secouez-vous!

doe iets!

58

sentimental

gevoels-; sentimenteel

59

s'épanouir(épanouissement m)

zich ontplooien

60

tarder à

er lang over doen om, lang wachten voordat

61

tenailler

kwellen

62

tendre

zacht(aardig), teder

63

tout ne sera pas rose

het wordt niet altijd rozengeur en maneschijn

64

un accueil hostile

een zeer onvriendelijke ontvangst

65

un regard chargé de tendresse

een liefdevolle blik

66

voguer

zwerven

67

voire

en zelfs

68

tederheid

tendresse f

69

verleiding

tentation f

70

liefdesleven

vie sentimentale f

71

aankoop, aanwinst

acquisition f

72

bevestiging

affirmation f

73

spanning, ongedurigheid, opwinding

agitation f

74

onrust

agitation f (l'agitation sociale)

75

minnaar

amant f

76

vriend(in)

ami(e) (Nous sommes très amis.)

77

vriendschap

amitié f (avoir de l'amitié pour qn)

78

liefde voor iemand

amour de, envers, pour qn

79

liefde

amour m

80

antipathie, afkeer

antipathie f (je le trouve antipathique = j'ai de l'antipathie envers/à l'égard de lui)

81

Hemelvaart

Ascension

82

afkeer

aversion f (avoir de l'aversion contre/pour qqn/qqc)

83

kreeft

cancer m

84

steenbok

capricorne m

85

liefdesverdriet

chagrin d'amour m

86

bekoring, aantrekkelijkheid

charme m

87

beursspeculatie

coup en bourse m

88

decade (== 10 dagen in de astrologie)

décan m

89

aanleg, talent, gave

don m

90

band

lien m

91

degene die geboren is op/in

natif de/du m

92

vriendje/vriendinnetje

petit ami m / petite amie f

93

makker, vriend

pote m(Salut les potes !)

94

terugtrekking

retrait m

95

boogschutter

sagittaire m

96

sorteren, schifting

tri m

97

waterman

verseau m

98

bezieling, vervoering, drang

élan m

99

aanloop

élan m (prendre son élan)

100

vijand, tegenstander

ennemi m

101

afgunst, jaloezie

envie f (=jalousie f)

102

het uiteinde van de wereld

les antipodes

103

de (bronnen van) inkomsten

les ressources

104

de gangmaker zijn, de overhand hebben

mener la danse

105

matigen, temperen

modérer

106

tijdelijk

momentané

107

alleen doen waar men zin in heeft

n'en faire qu'à sa tête

108

afgrijselijk; onuitstaanbaar

odieux

109

toch

pour autant

110

iem. tot het uiterste drijven

pousser qqn jusqu'à l'excès

111

afstand nemen; zichzelf de ruimte geven

prendre du champ

112

vluchten, een luchtje scheppen

prendre l'air

113

gunstig, genadig

propice (choisir le moment propice)

114

ter discussie stellen

remettre en question (= remettre en cause)

115

een kans hebben, het risico lopen

risquer

116

op het spel zetten, wagen

risquer (risquer sa vie)

117

romantisch

romanesque

118

houden van elkaar [houden van]

s’aimer (Ils s'aiment à la folie.)

119

opgaan in, zich helemaal wijden aan verslaafd zijn aan

s'adonner à (être adonné à la boisson)

120

zich ontdoen van

se débarrasser de

121

oppassen voor, zorgen dat niet

se garder de

122

dronken worden van, zich het hoofd op hol laten brengen door [benevelen]

se griser de

123

zich vermannen, iets doen, aan het werk gaan

secouer (se )

124

doe iets!

secouez-vous!

125

gevoels-; sentimenteel

sentimental

126

zich ontplooien

s'épanouir(épanouissement m)

127

er lang over doen om, lang wachten voordat

tarder à

128

kwellen

tenailler

129

zacht(aardig), teder

tendre

130

het wordt niet altijd rozengeur en maneschijn

tout ne sera pas rose

131

een zeer onvriendelijke ontvangst

un accueil hostile

132

een liefdevolle blik

un regard chargé de tendresse

133

zwerven

voguer

134

en zelfs

voire