LOI-H10b Flashcards Preview

Frans LOI H01-12 > LOI-H10b > Flashcards

Flashcards in LOI-H10b Deck (99):
1

challenge m

uitdaging

2

en chef

hoofd-

3

clavier m

toetsenbord

4

convenance f

overeenkomst, verwantschap, gelijkenis

5

creuser

uithollen

6

creux

los| hol, leeg, oppervlakkig

7

dressé

staand

8

écran m

beeldscherm

9

s'enfoncer dans

verzinken in, diep doordringen in

10

estampage m

afdrukking, (uit)stamping

11

estamper

indrukken, inpersen

12

extrême-oriental

uit het Verre Oosten

13

façonner

vormgeven, boetseren

14

imbuvable (infinitif)

niet te pruimen

15

l'imprimante f

printer

16

inscrire

graveren, beitelen | inschrijven

17

s'inscrire à la Faculté

zich als student laten inschrijven

18

jaillissement m

opwellen, plotseling ontstaan, opborrelen

19

judaïsme m

joodse geloof

20

lecteur CD (DVD, disquette) m

diskdrive

21

modelage m

het modelleren, het boetseren

22

montée f

porring (aansluiting tussen boog en muur)

23

mouler

in een vorm gieten

24

nappe f

laag

25

nidation f

nesteling

26

ordinateur m

computer, pc

27

palpitation f

trillen, kloppen (van hart)

28

pastiche m

nabootsing, (goedkope) imitatie

29

les périphériques

de randapparatuur

30

piédroit m

rechtstand (verticale ondersteuning van gewelf)

31

porche m

(kerk)portaal

32

poussée f

druk

33

rapprocher

vergelijken

34

reculer

dichterbij brengen; verzoenen

35

revenir en arrière

aarzelen, terugdeinzen | stapje terug doen

36

saillir

uitsteken, uitstulpen

37

sculpteur m

beeldhouwer

38

souffle m

adem; kracht, bezieling

39

souris f

muis

40

spirituel

geestelijk

41

tendre (vers) (tendre vers un idéal)

neigen (naar) | streven (naar)

42

tombeau m

graf

43

trumeau m

middelste steunpilaar

44

tympan m

timpaan (deel van de gevel)

45

uitdaging

challenge m

46

hoofd-

en chef

47

toetsenbord

clavier m

48

overeenkomst, verwantschap, gelijkenis

convenance f

49

uithollen

creuser

50

los| hol, leeg, oppervlakkig

creux

51

staand

dressé

52

beeldscherm

écran m

53

verzinken in, diep doordringen in

s'enfoncer dans

54

afdrukking, (uit)stamping

estampage m

55

indrukken, inpersen

estamper

56

uit het Verre Oosten

extrême-oriental

57

vormgeven, boetseren

façonner

58

niet te pruimen

imbuvable (infinitif)

59

printer

l'imprimante f

60

graveren, beitelen | inschrijven

inscrire

61

zich als student laten inschrijven

s'inscrire à la Faculté

62

opwellen, plotseling ontstaan, opborrelen

jaillissement m

63

joodse geloof

judaïsme m

64

diskdrive

lecteur CD (DVD, disquette) m

65

het modelleren, het boetseren

modelage m

66

porring (aansluiting tussen boog en muur)

montée f

67

in een vorm gieten

mouler

68

laag

nappe f

69

nesteling

nidation f

70

computer, pc

ordinateur m

71

trillen, kloppen (van hart)

palpitation f

72

nabootsing, (goedkope) imitatie

pastiche m

73

de randapparatuur

les périphériques

74

rechtstand (verticale ondersteuning van gewelf)

piédroit m

75

(kerk)portaal

porche m

76

druk

poussée f

77

vergelijken

rapprocher

78

dichterbij brengen; verzoenen

reculer

79

aarzelen, terugdeinzen | stapje terug doen

revenir en arrière

80

uitsteken, uitstulpen

saillir

81

beeldhouwer

sculpteur m

82

adem; kracht, bezieling

souffle m

83

muis

souris f

84

geestelijk

spirituel

85

neigen (naar) | streven (naar)

tendre (vers) (tendre vers un idéal)

86

graf

tombeau m

87

middelste steunpilaar

trumeau m

88

timpaan (deel van de gevel)

tympan m

89

(autre): autre part 

(autre): ergens anders

90

(autre) d'autre part

(autre) aan de andere kant

91

(autre) quelqu'un d'autre

(autre) iemand anders

92

(autre) personne d'autre

(autre) niemand anders

93

(autre) autre chose

(autre) iets anders

94

(autre) rien d'autre 

(autre) niets anders

95

(autre): ergens anders

(autre): autre part 

96

(autre) aan de andere kant

(autre) d'autre part

97

(autre) iemand anders

(autre) quelqu'un d'autre

98

(autre) niemand anders

(autre) personne d'autre

99

(autre) iets anders

(autre) autre chose