Luke Vraagworde - Sheet1 Flashcards Preview

Afrikaans Grade 6 > Luke Vraagworde - Sheet1 > Flashcards

Flashcards in Luke Vraagworde - Sheet1 Deck (41):
1

wie

who

2

wat

what

3

waar

where

4

hoekom

why

5

waaruit

out of what

6

waarvan

of what/which

7

waaroor

about what

8

van wie

of whom

9

met wie

with whom

10

watter

which

11

watter soort

what type

12

om watter rede

for what reason

13

hoe

how

14

waarop

on what

15

waarmee

with what

16

waarheen/waarnatoe

where to

17

waarvandaan

where from

18

wie se

whose

19

waarin

in what

20

hoe lank

how long

21

hoe dikwels

how often

22

hoeveel

how many

23

wanneer

when

24

waarvoor

for which

25

hoe laat

what time

26

het jy

do you have

27

identifiseer

identify

28

selfs

even

29

sonder

without

30

belangrik

important

31

verduidelik

explain

32

vergelyk

compare

33

bewys

prove

34

motiveer

motivate

35

voorbeelde

examples

36

skryf slegs

write down only

37

uit hoeveel

out of how many

38

ontbrekende woorde

missing words

39

dieselfde betekenis

the same meaning

40

teenorgestelde betekenis

the opposite meaning

41

waarom

why