Versamelname (bl.36) Flashcards Preview

Afrikaans Grade 6 > Versamelname (bl.36) > Flashcards

Flashcards in Versamelname (bl.36) Deck (15):
1

'n ____ wasgoed

'n bondel wasgoed (a load of washing)

2

'n ____ wildeganse

'n vlug wildeganse (a flight of geese)

3

'n ____ wol

'n baal wol (a bale of wool)

4

'n ____ barbare

'n horde barbare (a horde of barbarians)

5

'n ____ bedelaars

'n stoet bedelaars (a procession of beggars)

6

'n ____ beskuit

'n baksel beskuit (a batch of rusks)

7

'n ____ dokters

'n paneel dokters (a panel of doctors)

8

'n ____ gebeure

'n reeks gebeure (a series of events)

9

'n ____ inspekteurs

'n paneel inspekteurs (a panel of inspectors)

10

'n ____ klippe

'n hoop klippe (a heap of stones)

11

'n ____ mense

'n stoet mense (a procession of people)

12

'n ____ ongelukke

'n reeks ongelukke (a series of accidents)

13

'n ____ rowers

'n bende rowers (a gang of robbers)

14

'n ____ van stemme

'n koor van stemme (a chorus of voices)

15

'n ____ voertuie

'n vloot voertuie (a fleet of vehicles)