Meeting 6 Flashcards Preview

Wen Hua > Meeting 6 > Flashcards

Flashcards in Meeting 6 Deck (18):
0

他住哪儿?

Tā zhù nǎr?
Dia tinggal dimana?

1

汉语

Hàn yǔ
Bahasa cina

2

电话号码

Diànhuà haòmǎ
Nomer telepon

3

同学

Tóngxué
Teman sekolah

4

Xìng
Marga

5

贵姓

Guìxìng
(honorable) surname

6

学习

Xuéxí
Study

7

印尼

Yìnní
Bahasa indonesia

8

Zhāng
Zhang (surname)

9

您贵姓?

Nín guìxìng?
Apa marga anda? (formal)

10


Pergi

11

Xìng
Marga

12

贵姓

Guìxìng
(honorable) surname

13

学习

Xuéxí
Study

14

印尼

Yìnní
Bahasa indonesia

15

Zhāng
Zhang (surname)

16

您贵姓?

Nín guìxìng?
Apa marga anda?(formal)

17


Pergi