Mennesker Flashcards Preview

samfunnsfag > Mennesker > Flashcards

Flashcards in Mennesker Deck (26)
Loading flashcards...
0

Hvor lenge har mennesker levd på jorda?

Mennesker har levd på jorda i omtrent 2 milioner år

1

Hvorfor har befolkningen økt sterkt etter 1800-tallet?

Da mennesker på 1800-tallet lærte å høste større matmengder av jorda og fikk bedre medisinske kunnskaper, steg folketallet. Etter industrielle revolusjonen ble kostholdet og leveforholdet bedre.

2

Hvor mange mennesker bor det på jorda idag?

7 milliarder mennesker i verden

3

Hvor finner vi den største befolkningsøkningen?

Den største befolknings økningen skjer i mindre utviklende land. Økningener størst i Afrika og Latin-Amerika.

4

Verdens befolkningen om 10-20 år?

8-9 milliarder mennesker. Disse skal ha mat og hus

5

Hvilken er de mest folkerike landene?

India og Kina

6

Demografi?

Demografi er Vitenskap om befolknings utviklingen. Vi får opplysninger om fødsler og dødelighet i verden.

7

Naturlig tilvekst?

Naturlig tilvekst er forskjellen mellom antall fødte og døde i et land

8

Fødselsrate?

Antall fødte per 1000 innbyggere per år i landet

9

Dødsrate?

Antal døde per 1000 innbyggere per år i et land

10

SFT (Samlet fruktbarhetstall)?

SFT forteller hvor mange barn hver kvinne i igjennomsnitt kommer til å få i løpet av sin fruktbare alder (15-49)

11

Reproduksjonsnivået?

Antall barn hver kvinne må føde for at folketallet skal være stabilt

12

Hvordan er fruktbarheten i Norge?

I 2006 var fruktbsrheten i Norge 1,9. Det er bra sammenlignet med andre rike land

13

Når opplevde vi baby boom?

Når det blir født flere barn i løpet av en periode enn det som er vanlig kaller vi det en baby boom. Etter andre verdenskrig ble det født mange barn i Norge

14

Hva er spebarnsdødelighet?

Det er antallet barn som dør i løpet av de første leveåret.
Det sier oss om levevikårene i et land

15

Hvem lever mest kvinner eller menn i Norge?

Kvinner lever lenger enn menn. Levealderen i Norge er 82,7 for kvinner og 78,1 for menn

16

Hva mener vi med den demografiske overgangen med de fire fasene?

Teorien sier at en befolkning går gjennom fire faser når landet utvikler seg materielt. De beveger seg fra høye til lave fødsels og dødsrater

17

Hva er en befolknings pyramide? Er de like i fattige og rike land?

Aldersfordelingen kan vi se i en befolknings pyramide. Det er forskjellige befolknings pyramider mellom rike og fattige land. I rike land er det få personer under 15 år. I fattige land er det mange.

18

Hva betyr elderbølgen er på vei?

Det betyr at tallet på eldre i et land vil øke i årene som kommer.

19

Hva er urbanisering og hvorfor?

Flytting til storbyer. Stadig flere mennesker flytter til stor byer. Derfor skjer det urbanisering. På 1800-tallet levde 50 prosent av britere i byer. I 2030 vil mer enn 60 prosent av verdens befolkning bor i byer

20

Hva mener vi med at storbyer er miljøbomber?

Byene påvirker miljøet. Vakre naturlanskap blir omdannet til kulturlanskap. Som er preget av forurensing. Det er dårlig for miljøet.

21

Hvorfor er mennesker på flukt?

Krig, fattigdom, tro, politisk syn eller for å søke arbeid

22

Migrant?

En migrant er en person som bosetter seg i et land i lengere tid enn ett år

23

Emigrant?

Folk som forlater hjemmelandet sitt kaller vi emigranter (Utvandere)

24

Immigranter?

Landet de kommer til er de immigranter

25

Hvordan vil du definere slum?

Slum er et område med mye søppel og mye rot. Det er dårlige leveforhold. Det finnes ikke rent vann og ikke mye mat. Alle er fattige og det er mange sykdommer.