Samfunnsøkonomi? Flashcards Preview

samfunnsfag > Samfunnsøkonomi? > Flashcards

Flashcards in Samfunnsøkonomi? Deck (11)
Loading flashcards...
1

Hva menes med finansinstitusjoner?

Det er banker, forsikringsselskaper og lignende som tar imot og låner ut penger til bedrifter og enkeltpersoner.

2

Hva er bankenes/finansmarkedas hovedoppgave?

Det er å skape kontakt mellom de som sparer penger og de som ønsker å låne penger. Det er andres sparing som gjør dette mulig.

3

Hvorfor er det viktig at det er tillit hos bankene?

Hvis en bank mister tillit risikerer den at ale kundene kommer for å ta ut innskuddene sine samtidig. Dette vil være katastrofalt fordi bankene på det tidspunktet har allerede lånt bort pengene.

4

Hvorfor er det trygt å sette penger i banken?

Det er 2 grunner for det:
1. Banken foretar en kredittvurdering av låntakerne. De som har et dårlig rykte når det gjelder å tilbakebetale får ikke lån.
2. Banker er pålagt å ha en sikringsfond. Det innebærer at du er garantert å få utbetalt pengene dine tilbake selv om alle skulle ønske å ta ut penger på samme tid. Dette gir garanti for innskudd inntil 2 millioner kroner.

5

Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i en bedrift. Når bedrifter trenger finansstøtte så selger de aksjer.

6

Hva er et aksjeselskap og et allmennaksjeselskap?

Et aksjeselskap er når et begrenset antall enkeltpersoner går inn for å danne et aksjeselskap (AS). Det trenger ikke å være mer enn 1 aksjonær. Et aksjeselskap har et begrenset ansvar og trenger en aksjekapital på 100 000kr.
Hvis det er en større bedrift som ønsker å selge aksjer blant allmennheten så er betegnelsen allmennaksjeselskap (ASA). Her kan hvem som helst kjøpe en aksje.

7

Hva er aksjekursen og aksjes pålydende verdi?

aksjekursen er verdien på en aksje.
Aksjens pålydende verdi er prisen på en aksje. Aksjens pålydende verdi multiplisert med antall aksjer er lik selskapets aksjekapital.

8

Hva menes med begrepet begrenset ansvar?

Det innebærer at aksjeselskapets eier ikke trenger å ta fra sine private formuer hvis bedriften går konkurs.

9

Hva er forskjellen mellom førstehåndsmarkedet og annenhåndsmarkedet når aksjer skal omsettes?

Førstehåndsmarkedet er det markedet der aksjeselskapet henvender seg til for å skaffe bedriften ny aksjekapital. Dette kalles emisjon.
Annenhåndsmarkedet er der folk selger aksjene sine. Dette bidrar til større interesse for å investere i aksjer og det omgjør aksjonærens kortsiktige investering til langsiktig kapital for bedrifter

10

Annenhåndsmarkedets funksjoner?

- Bidrar til å gjøre aksjer likvide
- Bidrar til at bedrifter får større tilgang på risikovillig egenkapital.
- Bidrar til å gjøre aksjekjøpernes kortsiktige innvesteringer til langsiktig egenkapital for bedriftene.

11

Hva er en aksjonærs rettigheter i et aksjeselskap?

Aksjen gir rett