Modernismen Flashcards Preview

Norsk > Modernismen > Flashcards

Flashcards in Modernismen Deck (6):
1

Etterkrigsmodernismen

Etter 2.verdenskrig med bomber, konsentrasjonsleirer og brutalitet, kommer en ny generasjon diktere. De føler at verden er helt annerledes og derfor trenger de en ny og annerledes diktning.
Utover 50 taller kommer mye eksprimenterende litteratur og derfor kalles denne periodenogså for Gullalderen i modernismen. Paal brekke; som i en kinosal.
Gunnvor hofmo: en annen virkelighet. Slutten av 1940-1950.
Tungetaledebatten
Den tradisjonelle poesien med enderim lever fremdeles, men i SANLYRIKKEN.

2

Nyenkelheten

1960. En underperiode i modernismen hvor man gikk fra det høypoetiske, abstrakte, og vanskelige språket, til det hverdagslige, konkrete og enkle. Man eksprimenterte fortsatt med form og innhold. Trikkeskinnediktet av Jan Erik vold. DAG SOLSTAD novellen. Og Havet av gøran palms(svensk) dikt.

3

1980-

Idag kan man si at litteraturen og diktningen stort sett er modernistisk, og regnes som tradisjonell. Når sult kom ut i 1880(nyromantikken), skapte det reaksjoner, men idag er denne formen ganske normal. Den tradisjonelle lyrikken med fast rim og rytme har imidlertid flyttet seg over på sanglyrikken.
Et godt eksempel de siste 40 årene som kan passe inn i historien om modernismen er Kjell askildsen novelle mennesker på kafé

4

Postmodernismen

Det er mange i vesten som mener vestens kultur nå er inne i en kultur som man kaller post modernismen(etter), denne har ikke preget norsk litteratur noe særlig. Postmodernismen, i motsetning til den «gamle» modernismen, mener at man ikke trenger å bryte med tradisjonen, men heller bruke den på en leken måte. De er eklektiske, de blander ting her og derfra og setter sammen til eget.
Den er gjerne metafiskjon
POSTMODERNE TILSTAND ingen store sannheter gir mening, ingenting helt på alvor, ironisk forhold til verden.
MENNESKESYNTET I postmodernismen. Ingen essens, et sett med roller og masker. Kroppen, masken er viktigere. Overflaten ytre.
Håkon øvers råd for diktningen. Ikke alle diktning etter 1980 se på som postmod.

5

Europeiske modernister

Franz Kafka - gi det opp
James joyce - stream of councuness. (Ulysses)
Pablo picasso - guernica
T. Elliot the waste land, web langt dikt, med mange lyriske jeg og ulike språk.

6

Knut hamsuns artikkel « fra det ubevisste sjeleliv)

Et litterært program (erklæring) om hvordan litteraturen bør være, hva forfatterne bør skrive om og hvorfor. Full av metaforer og virkemidler.
Kritikk på realismen.
Karakterer er ikke ekte mennesker
Unike individuelle individer.
Hesten - irrasjonelle, nervøse , overspente
Ubevisste, stemninger, følelser.