Realismen Flashcards Preview

Norsk > Realismen > Flashcards

Flashcards in Realismen Deck (3):
1

Kan du noen flere tekster fra Bjørnson , Ibsen , Kjelland

Fallit « økonomisk juks
Redaktøren < korrupsjon i media. Bjørnson

Ibsen
Samfunnnets støtter , korrupsjon kapitalisme
En folkefiende. Økonomiske interesser hindrer sannheten
Et dukkehjem . Kvinnene i samfunnet

2

Tre naturalistiske europeiske forfattere

Emil zole - ingenting er for grovt til å komme frem

Augustus comte
Positivt, menneske kan studeres vitenskapelig.

Last og dyd er som vitriol og sukker

3

Norsk naturalisme i forhold til fransk

Mild