Tradisjonell Literratur Flashcards Preview

Norsk > Tradisjonell Literratur > Flashcards

Flashcards in Tradisjonell Literratur Deck (30):
1

Forskjell på nyrealisme og realisme/naturalisme

Ikke tendens, leserne må tenke selv.
Mer filosofisk. Ser flere sider av en sak, lar leseren reflektere over hva som er rett
Unntaket er arbeiderklasse propaganda

2

Når fikk kvinner stemmerett

1913, større muligheter karrieremessig, alt untatt prest, miliætr, diplomat, statsråd

3

Hva skjer på 1920 tallet

Stedsnavn blir til hvordan de uttales.
Kristiania Oslo
Trondheim

4

Kjelland ibsen 1906
Bjørnson 1903 nobel
Dør 1920

1906 Kjelland Bjørn

5

8 timers arbeidsdag

1919

6

De kulturradikale og kulturkunservative

Arnulf øverland
Sigurd hoel
Helge krog


Sigrid undset.
Fredrik Ramm
Romald fangen

7

Kulturdebatten på 1930 var mellom hvem og handlet om

Seksualmoral, kristendom, og barneoppdragelse

Kulturkonservative, kulturradikale.

8

Hvem ble de kulturradikale inspirert av og hva argumenterte de for¿

Friere seksualmoral og friere barneoppdragelse. Sigmund freud

9

Hvem stod argumenterte de kulturkonservative for

Beholde den tradisjonelle moralen, og mente at samfunnet bør styres av kristne verdier.

10

Når kom krigslyrikken ¿

Mellom 1930 -1945

11

Hvordan var stilen og hvorfor¿

Fast rim og rytme.
Enkelt og slagkraftig språk.
Under krigen ble kamplyrikken sirkulert illegale, og den tradisjonelle formen gjorde det enklere å lære den utenatt.

12

Tre stikkord for nyrealismen

Arbeiderlitteratur
Heimstaddiktning
Historiske romaner

13

Når er svartedauden

1349

14

Hva handler kristin lavransdatter om¿

Roman på flere bind.
Dannelsesroman og oppvekst.
Handlingen er lagt til tiden på tiden før svartedauden 1349
Sigrid undset
Norge under middelalderen.

15

Kamplyrikkens forfattere

Arnulf øverland
Inger hagerup
Nordahl Grieg til ungdommen

16

Etterkrigslitteraturen

1950 60

Agnar mykle
Jens Bjørneboe
Torborg nedraas
Åpent og detaljert om seksualitet, andre samfunnskritiske tendensromaner som tematiserte maktmisbruk og undertrykkelse.

17

Sosialrealisme

Propagandapreget litteratur

18

Unikt for sosialrealismen

Dokumentarstoff og fiksjon blandes.
Flere av romanene tar utgangspunkt i faktiske hendelser, og avsnittene veksler mellom å være dokumentar of fiksjon.
Mer propaganaper enn tidligere former for realisme, partidiktning for kommunistpartiet akp

19

Den pedagogiske litteraturen skulle skape revolusjon, men var den sukessfull¿

Litteraturen viste seg raskt å være mislykket, det ble gjerne dårlig litteratur, klisjeekatig propaganda. Tendensen ble så overtydelig at den tippet over i karikatur.

20

Virkelighetslitteraturen

Utvisker skillet mellom fakta og fiksjon ved å ligge veldig tett opp mot virkeligheten.
Karl Ove knausgård min min kamp.
Karl Ove vokst opp på samme sted som forfatteren, familiemedlemmer, barndomsvenner, Karl oves ekteskap er identisk med forfatterens ekteskap. Likevel insisterer det på at. Dette ikke er en selvbiografi, men en roman. Skjønnlitteratur, ikke sakprosa.

Tomas epedeal . Mye selvfremstillende sjangre, brevromaner og dagbokforfatter.

I boken mot naturen; skriver espedal om en eldre mann sitt kjærlighetsforhold til en mye yngre kvinne. 2011
I 2016 kom Silje fagerlund med romanen ENESTE, om en ung kvinnes forhold til en eldre mann. Begge forfattere SER ut til å beskrive samme KJ.forhold, og insisterer på at dette er fiksjon ikke biografi.

Vigdis hjort arv og miljø virkelige sitater fra brev, meldinger og e-poster
Hovedpersonen blir misbrukt av sin far. Levende modeller , detaljert beskrivelse av fars begravelse og arvekonflikt med søstrene. Svært problematisk at boken lever i grenseland mellom privat og fiksjon. Selv om det bare er en roman, kastes det alvorlig mistanke over en person
Helga hjort fri vilje
Beskriver samme hendelser men for et annet perspektiv og handler om hvordan det er å bli beskrevet i en roman hvor fakta og fiksjon blandes sammen

21

Feministisk litteratur ble skrevet

1970

22

Ninni roller anker og cora sandel skrev om

Sårbare kvinner.
Etter 1913(kvinner får stemmerett) er det fortsatt mange rettigheter kvinner ikke har.

Lavmælt og melankolsk, skildret hun sårbare individer under sosialt press.
Kunsten å myrde. Den unge jenta germaine, som har en liten gutt født utenfor ekteskap. Skjebnen rulle germaine
gjennom antydninger og uskyldige replikker.

Kvinner ofres: Alberte, fanken velger å satse på broren jacobs skolegang. De sosiale forventningene til henne er at hun skal gifte seg og se pen ut. Hun lenger etter varme fra andre mennesker, og til slutt prøver hun å begå selvmord, etterhvert finner hun seg selv men må bort fra samfunnet og hjemmets forventninger.

Ninni roller anker: Sterk sympati for arbeiderklassen, særlig kvinnene.
Utbytting av arbeidere, utstøting av alenemødre,
Den som henger i en tråd, fattige sypiker ladi og karna. Lønnen dårlig, Arbeidsvilkårene harde, jentene utsettes for overgrep både som arbeidskraft og kjønnsobjekter.

23

Juvik folket er skrevet av og handler om

Olav duun.
Slekts roman på seks bind. Overgangen fra bondesamfunn til et samfunn preget av industrialisering, modernisering og pengehusholdning.
Alle omveltningene fører til at familietradisjonen forsvinner og enkeltmenneske står sentralt.
Kampen mellom det gode og onde står sentralt og er hovedtema.
den gode og modige Odin

24

Hva skrive Sigrid undset om

Kristin lavrans datter
En dannelsesroman hvor handlingen er satt til middelalderen. Hovedpersonen kristin, som dør i tiden ved svartedauden, står mellom å realisere sine egne og samfunnets forventningen. hun må gjøre mange valg i livet sitt og står mellom sine egne egoistiske valg eller familien.

Skrev også mye om den urealistiske grensesprengende kjærligheten fra ridderromantikken.

Ønske om fastere samfunn og normer. Kulturkonservativ.

25

Markens grøde

Knut Hamsun
Tidlig modernist. Sult.
Kritisk holdning til både kapitalisme, teknologi, industrisamfunnet.
Markens grøde, Nobelpris.
Ensom, sterk bonde som lever i naturen og bygger opp gården sin selv.
August. Bok.
Prøver å tjene penger på kortest mulig tid. En lykkejeger som skiller seg ut fra idealene det moderne samfunnet. For Hamsun er han helten som lurer kapitalistene og lever det gode liv.

26

Hvem skrev heimstadsdiktning, gruvedrift.

Johan Falkberget.
Han skrev om nød og fattigdom i arbeiderklassen. Slik han så det måtte kapitalistene ta skylden for urettferdigheten i samfunnet. Bøker skildrer gruvemiljøet på rørås. Dette kjente han godt, og han skildrer det intenst og levende.

27

Hvem var Rudolf Nilsen og hva skrev han

Storbynatt, revolusjonens Røst, og når 13

28

Hvem skriver : kristendommen, den tiende landeplage

Arnulf øverland.

Kristendom mot kultur og seksual moral

29

Aksel Sandemose

Skriver janteloven. En flyktning krysser sine sport. Fortellingen om en morders barndom.

Espen arnakke. Tyrannisk lite samfunn der mennesker som enkeltindivider knuses.
Bymiljøet jante

30

Jens bjørneboe

Var hele livet en opprører som utfordret autoritetene samfunnet.
Autoritetene maktmosbruk.dysletisk gutt