Språk Flashcards Preview

Norsk > Språk > Flashcards

Flashcards in Språk Deck (14):
1

Apokope

Fjerne vokalendinger.

Nordland fylke og trøndelag
Bortfall av sluttvokal

2

Hvordan endres språk


Forenkling
Regionalisering
standardisering
Domenetap

1. Vanskelige lyder utkonkurreres.
KJ lyden
Skarre r over for rulle r.
2. Assimilasjon
Lydene i ord påvirker hverandre
Bjørn til bjørn
3. Analogi, forenkling av gramatikken
Regler som ikke finnes. Mer regelmessig. Begynner som en feil, blir etterhvert ‘korrekt ‘norsk.
4. Standardisering
Bokmål påvirker talemålet vårt.
Dialektene vannes ut.
Skriver man å være tusen ganger slutter man å si værra.
Talet ølet mer likt skriftspråket.
@regionalisering: Lokale dialekter rundt ulike byer påvirker hverandre.
- blir stadig likere hverandre og den lokale bydialekten.

Domenetap:
Engelsk tar over norsk på hele områder.
It
Univeristene
Oljebransjen

3

Hvorfor oppstår dialekter

Litekommunikasjon mellom folk, bygder.

Nye generasjoner endrer må lære språke på nytt, språket endres derfor litt.

4

De forskjellige talemålsvariantene

Geolekt
Sosiolekt
Etnolekt
Norsk med særegnetrekk
Etterpå vi spiste, vi største etterpå. Spja. Gjerne hardere PG mer hakkete uttale. Brukes blant venner. Kalles vennesprog på dansk. Skifte til formelle.
Sexolekt
Kronolekt
Idiolekt

5

Målmerker

Tabusfpv

Tsjukk L
Apokope
Bløte og harde konsonanter
Uttalelsen av infinitiv
Skarre r og rulle r
Forskjellige personlige pronomen
Palatisering
Varianter av nektelsesord ikke

6

Infinitv

E mål
Dannet dagligtale i byene
Sørlandet aust Agder vest Telemark.
Møre og romsdal, ytre Sogn og gjordane. Nordvestlandet.

E

7

Noen infinitiv ender på a andre på e

Ikke tilfeldig.
Norrøn
Rotvokal
Trykktung, trykklett.
Overvektsord, jamvektsord.
Hva en stavelse er. Jos stein
Infitiver på norrønt slutter på a.
Vokaler a e i o u æøå

Bite. - to vokaler..
Være

To type ord på norrønt : overvekts ord og jamvektsord

8

Overvektsord og jamvektsord

Bite kaste
Stort trykk på rotvokalen
Vera
Bera
Stort trykk på både rotvokal og endevokal. Vannskelig å forandre på.
Overvektsord ble sårbar for vokalendring
Bita til bite på østnorsk.
Likt trykk på ende og rotvokal

9

Kløyvd infinitiv med akopoe

Fjerne sluttvokalene i noen ord og beholder a i andre

Værra bærra
Bit spis

Rent akopemål i trondheim vær med å spis

10

Skarre r

Frankrike på 1600.

Høy status og enkelt ta i bruk.
Paris først Sprer seg fra byer til byer, kjøbenhavn Bergen
Så til distriktene
Sprer seg ikke til steder med stor L

11

Tynn L

SØR, SØRVESTlandet. Dannet dagligtale i byene
Troms og finmark

Bruker der det ikke er tykk l

12

Tykk l

Tykk l med rd; gål gård
Østlandet trønderlag, nordland til nord Salten.

Lamin l tynn l
Apikal sprer seer seg blandt unge idag. Mindre viktig. Kan fint kombineres med tykk og tynn l
I Oslo er tynn og tykk l sosiolekt
Tynn l vestkanten
Tykk l østkanten
VåLRenga

13

Palatisering

Majnn
Delvis palatisering
Han har sparket vekk bajlann
Helpalatisering
Bajlajnn
Både i trykk sterke og svake stavelser
Bare i trykksterke
I en bue fra Sognefjorden til Mjøsa. Nord for denne grensa palatiserer man.

Unntaket er dannet dagligtale i tromsø, Bodø, narvik.
Indre finmark.

14

Bløte konsonanter

Fra Arendal til Karmøy Sørlandet
Ptk bdg