Nepali vocabulary 6 Flashcards Preview

Nepali > Nepali vocabulary 6 > Flashcards

Flashcards in Nepali vocabulary 6 Deck (250):
1

blanket

kambal

2

broom

kucho

3

carpet

galaichaa

4

cupboard

daraaj

5

curtain

pardaa

6

mattress

dasnaa

7

pillow

siraani

8

quilts

sirak

9

rolling pin

belnaa

10

to burn with fire

polnu

11

to clean (rice, veg)

pakhaalnu

12

to cook in oil

taarnu

13

to cool

selaaunu

14

to fold

patyaaunu

15

to freeze

jamaaunu

16

to fry

bhutnu

17

to fry spices in oil

jhaanu

18

to grind

pisnu or pinnu

19

to hang

hundyaaunu

20

to hang clothes (to dry)

sukaaunu

21

to knead

muchhnu

22

to knit

bunnu

23

to light stove

stove baalnu

24

to turn the light off

nibhaaunu

25

to measure

naapnu

26

to melt

pagaalnu

27

to mix

misaaunu

28

to peel

taachhnu

29

to plaster the floor

potnu

30

to pour

khanyaaunu

31

to rinse clothes

pakhaalnu

32

to roast

seknu or sekaaunu

33

to roll out (roti)

belnu

34

to serve (rice)

paskanu

35

to steam

baphaaunu

36

to stir

chalaaunu or phitnu

37

to sweep

badhaarnu

38

to tear

chyaatnu

39

to warm up (food)

tataaunu

40

to wash hand after eating

chuthnu

41

to weigh

taulanu

42

to wipe

puchhnu

43

to wring clothes

nichornu

44

beaten rice

chiuraa

45

butter

makkhan or nauni

46

flour

pitho

47

honey

maha

48

soup

jhol

49

belt

peti

50

blouse

cholo

51

button

taakh

52

glove

panjaa

53

pocket

khalti

54

shorts

kattu

55

sleeve

baaulaa

56

wool

un

57

beans

simi

58

bitter gourd

tite karelaa

59

cabbage

bandaa

60

capsicum (green pepper)

bhede khursaani

61

carrot

gaajar

62

mustard leaf

toriko saag

63

pumpkin

pharsi

64

pumpkin leaf

phrasiko muntaa

65

paddy

dhaan

66

rice

chaamal

67

wheat

gahu

68

millet

kodo

69

buckwheat

phaapar

70

barley

jau

71

sugarcane

ukhu

72

almond

badaam

73

cashew

kaaju

74

peanut

badaam

75

pistachio

pistaa

76

raisin

kismis

77

black pepper

marich

78

chili

khursaani

79

cinnamon

dalchini

80

cumin

jiraa

81

garlic

lasun

82

ginger

aduwaa

83

parsley

jwaano

84

salt

noon

85

sesame

til

86

spices

masala

87

tumeric

besaar

88

ankle

goligaathaa

89

arm

paakhuraa

90

artery

dhamani

91

ear

kaan

92

forehead

nidhaar

93

intestine

aandraa

94

joint

jorni

95

kidney

mrigaulaa

96

knee

ghudaa

97

lap

kaakh

98

liver

kalejo

99

lung

phokso

100

marrow

maasi

101

muscles

maaspesi

102

navel

naaito

103

nose

naak

104

shoulder

kaadh

105

sole

paitaalaa

106

waist

kammar

107

wrist

naadi

108

accountant

lekhaapaal

109

administration

prashaasak

110

advisor

sallaahakaar

111

writer

lekhak

112

barber

hajaam

113

blacksmith

lohaar

114

boatman

maajhi

115

butcher

bagare

116

carpenter

sikarmi

117

cashier

khajaanchi

118

chairman

adhyaksha

119

cook

bhaanse

120

fisherman

maajhi

121

gardener

maali

122

journalist

patrakaar

123

judge

nyaayadhis

124

manager

prabandhak

125

mason

dakarmi

126

officer

adhikrit

127

politician

raajnitigya

128

postman

hulaaki

129

professor

praadhyaapak

130

shoemaker

saarki

131

shopkeeper

pasale or saahuji

132

tailor

suchikaar

133

teacher

shikshak or guru

134

washerperson

dhobi

135

watchman

paale or chaukidaar

136

bleeding

raktashraab or ragat bagnu

137

blind

andhaa

138

blister

phokaa

139

constipation

kabjiyat

140

diabetes

madhumeha

141

health

swaashtya

142

hurt

chot

143

indigestion

apach

144

vomiting

baantaa

145

wound

ghaau

146

calf

baachchho

147

cat

biraalo

148

duck

haas

149

goat - male

bokaa

150

goat - female

baakhri

151

goat - castrated

khasi

152

horse

ghodaa

153

ox

goru

154

pig

sungur or bangur

155

puppy

chhaauro

156

sheep

bhedaa

157

yak

chauri gaai

158

bird

charaa

159

bull

saadhe

160

camel

ut

161

deer

harin

162

elephant

haatti

163

fox

phyaauro

164

leopard

chituwaa

165

monkey

baadar

166

rabbit

kharaayo

167

rhinoceros

gaidaa

168

tiger

baagh

169

wolf

bwaaso

170

a long time ago

uhile

171

actually

khaas garera

172

advantage

phaaidaa

173

against

biruddhamaa

174

altogether

jammaa

175

among

madhya

176

animal

janaabar

177

awareness

chetanaa

178

backward

pichhadieko

179

before

aghi

180

belief

bishwaas

181

below

tala

182

bride

dulahi or beluhi

183

groom

dulaahaa or behulaa

184

brown

khairo

185

carelessly

jathaabhaabi

186

center

kendra

187

chair

mech or kursi

188

citizen

naagarik

189

coming

aaune

190

committee

samiti

191

community

saamudaayik

192

contsitution

sambidhaan

193

contribution

yogdaan

194

corner

kunaa

195

couple

jodi

196

cruel

dushta

197

custom

chaalchalan

198

dancing and singing

naachgaan

199

deforestation

ban binaas

200

democracy

prajatantra

201

desire

ichchhaa

202

destruction

naash

203

devotion

bhakti

204

direction

dishaa

205

disadvantage

bephaaidaa

206

duty

kartabya

207

edge

chheu

208

educated

sikshit

209

education

sikshaa

210

election

chunaab

211

electricity

bijuli

212

England

belaayat

213

environment

baataabaran

214

equal

baraabar

215

et cetera

aadi or ityaadi

216

ethnic groups

janjaati

217

everywhere

jataatatai

218

experience

anubhab

219

expert

sipaalu

220

facility

subidhaa

221

famous

prasiddha or prakhyaat

222

fate

bhaagya

223

early

saberai or chaadai

224

father-in-law

sasuraa

225

fed up

waakka

226

fertile

malilo

227

festival

chaad

228

field

baari

229

final

antim

230

finally or hardly

ballaballa

231

finance minister

artha mantri

232

firewood

daauraa

233

flood

baadhi

234

fodder

ghaas

235

forest

ban

236

freedom

swatantrataa

237

friendly

milansaar

238

from

dekhi (time) baata (place)

239

garden

bagaichaa

240

garland

maalaa

241

general or ordinary

saadharan

242

generally

saaharantayaa

243

get together

bhetgaat

244

governmental

sarkaari

245

group

samuha

246

happy

kushi or sukhamaya

247

good life

sukha

248

health

swaasthya

249

heaven

swarga

250

helpless

asahaaya