NH_H15:Gezondheidspsychologie Flashcards Preview

Ontwikkelingspsychopathologie 2 > NH_H15:Gezondheidspsychologie > Flashcards

Flashcards in NH_H15:Gezondheidspsychologie Deck (10):
1

wat is "allostatic load"?

langdurige stress die niet ontweken kan worden veroorzaakt schade aan het lichaam

 

2

wat zijn sekseverschillen in coping?

vrouwen meer "tend and befriend" -> steun zoeken door sociale groepen, vrienden, gezin etc

 

stress bij vrouwen -> hormoon "oxytocin" -> verhoogd affiliation 

3

immuunsysteem: innate vs specific

innate: snel, niet specifiek op alles 

specific: langzaam, specifiek bevechten van een pathogeen

4

wat is "cataplexy"?

 

ivm hypersomnolence disorders

plotseling verlies van spierspanning voor onder 2 minutes 

veroorzaakt door hevig lachen

5

2 subtypes van narcolepsy

(1) narcolepsy met cataplexy -> lage levels hypocretin

(2) narcolepsy zonder cataplexy -> meestal normale level hypocretin

6

welke neurotransmitter in verband met hypersomnolence stoornissen?

lage levels histamine

7

3 slaapgerelateerde ademstoornissen

(1)central sleep apnea - stoppen met ademen voor meer dan 20 sec

(2)sleep related hypoventilation - lage ademfrequentie 

(3)obstructive sleep apnea hypopnea syndrome (meest voorkomend) - 15 of meer apnea's of hypoapneas

8

5 types cicardian rythm sleep wake disorders

(1) delayed sleep phase type

(2)advanced sleep phase type

(3) irregular sleep wake type

(4) non 24 hour type (vaak bij blinden)

(5) shift work type

9

3 types disorders of arousal

(1)sleep terrors - nachtmerries tijdens NREM slaap, geen herinnering

(2)sleepwalking 

(3)confusional arousals - incomplete wakker worden tijdens NREM 

10

uitleg: REM sleep behaviour disorder

in slaap bewegen in verband met REM dromen